پایگاه منصوریه شهرما، ارتحال آیت الله مجتهدی اولین امام جمعه شهرمان ونماینده مردم خوزستان دراولین مجلس خبرگان رهبری وپدرشهیدمسعود مجتهدی رابه خانواده بزرگوارایشان ومردم متدین بهبهان تسلیت عرض می نماید.

روزدوشنبه 9/11/1391ساعت 9صبح پیکرپاک این روحانی جلیل القدربه پاس بیش از7دهه خدمت درترویج علوم دینی واموراجتماعی باحضورپرشورمردم قدرشناس بهبهان تشییع خواهدشد.