منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

وام خوداشتغالی
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱۳  کلمات کلیدی:

به نقل ازسایت فارنک:بانکها10 میلیون تومان وام خوداشتغالی پرداخت میکنند.

رئیس کمیسیون اصل نود(محمدعلی پورمختار)گفت:بارایزنیهای صورت گرفته بانکها 10 میلیون تومان تسهیلات خوداشتغالی دراختیارجوانان قرارمیدهندودرقبال آن فقطیک ضامن میگیرند.