تبریک سال نو
7sin (19)7sin (6)
عیدباستانی نوروز وآغاز سال 1392رابه همه همشهریان عزیز تبریک وتهنیت عرض مینمایم.امیدوارم خداوند متعال درتمام  ایام سال نوحال مارابه نیکوترین وجه مقدرفرمایند.(انشاءالله)