منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

شورای شهرمنصوریه و...
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳٠  کلمات کلیدی:

حضورکم رنگ مردم وتحصیلکردگان منصوریه درثبت نام شورای شهرمنصوریه

 امروز  دررابطه باتعدادثبت نام کنندگان  جهت کاندیداتوری درشورای  شهرمنصوریه بافرمانداری بهبهان داشتم ،ولی متاسفانه  خبرخوشحال کننده ای دریافت ننمودم.ظاهرا تاکنون کسی جهت ثبت نام مراجعه نکرده است.برای شهری که امسال  به این سطح ارتقاءیافته ،تشکیل یک شورای قوی درنهادینه نمودن ادارات  وانتخاب یک شهردارمجرب بسیارحیاتی است.

امیدوارم درفرصت باقیمانده کسانی که شرایط لازم  وانگیزه خدمت دارنداین موقعیت راازدست ندهند.