منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

20نفربرای حضوردرانتخابات شورای شهرمنصوریه ثبت نام نمودند
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۳  کلمات کلیدی:

 

نویسنده: محمد بهمن پور - ۱۳٩٢/٢/٢

20نفرازهمشهریان عزیزمنصوریه ای برای عضویت درشورای شهرمنصوریه ثبت نام واعلام آمادگی نمودند.

این خبرراآقای حاج رسول رضایی  ازفرمانداری شهرستان بهبهان دراختیارماقراردادند.

طبق اخبارواصله ازدیگردوستان آقایان :نگهداردامن گیر،محمودموحد،عباس امامی،احمدمحمدی وخانم دروگرازثبت نام کنندگان هستند.انشاالله درصورت کسب اطلاع ازاسامی دیگرکاندیداها اسامی  ایشان نیز منتشرخواهدشد.


 

20نفربرای حضوردرانتخابات شورای شهرمنصوریه ثبت نام نمودند

نویسنده: محمد بهمن پور - ۱۳٩٢/٢/٢

20نفرازهمشهریان عزیزمنصوریه ای برای عضویت درشورای شهرمنصوریه ثبت نام واعلام آمادگی نمودند.

این خبرراآقای حاج رسول رضایی  ازفرمانداری شهرستان بهبهان دراختیارماقراردادند.

طبق اخبارواصله ازدیگردوستان آقایان :نگهداردامن گیر،محمودموحد،عباس امامی،احمدمحمدی وخانم دروگرازثبت نام کنندگان هستند.انشاالله درصورت کسب اطلاع ازاسامی دیگرکاندیداها اسامی  ایشان نیز منتشرخواهدشد.