منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

لیست جمعی ازکاندیداهای شورای شهرمنصوریه
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٥  کلمات کلیدی:

لیست  کاندیداهای شورای شهرمنصوریه که تاکنون به دستمان رسیده

آقایان:

1_محمودموحد2_عباس امامی 3_ محمدقدوسی(بذری)

4_جمعه جعفری 5_حسین اناری 6_مهدی ترابیده 7 _علی طیبی نژاد8_خشایارخردستانی9_بهزادحبیبیان 10_قربان آتش فراز 11_منصورقربانی 12_دانیال علی زاده 13_مصطفی آرمین 14_احمدمحمدی 15_نگهداردامنگیر 16_جوادتراهیده 17-مسلم مهنایی 18-وخانم کبری مهنایی