منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

لیست نهایی هنوز...
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۳٠  کلمات کلیدی:

براساس
تماس تلفنی بافرمانداری بهبهان درساعت 9 بامداد،تاکنون لیست نهایی تاییدصلاحیت
شدگان کاندیداهای شهرستان بهبهان وبخشهای تابعه اعلام نگردیده
است