منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

شورای منتخب مردم شهرمنصوریه
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٥  کلمات کلیدی:

منتخبان مردم منصوریه برای شورای اسلامی چهارم درشهرمان

ا- آقای محمودموحد2-آقای مهندس مصطفی آرمین 3-خانم کبری مهنایی4-آقای نگهداردامنگیر5-آقای دانیال علی زاده.آقای مهندس علی طیبی نژادعلی البدل

ضمن آرزوی موفقیت برای این عزیزان امیدوارم  ازدیگرکاندیداهای محترم وبرنامه هایشان برای پیشرفت شهرمان کمک بگیرند.