منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

حادثه مرگباردرجاده شهرمنصوریه
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۳٠  کلمات کلیدی:

بازهم جاده دردست تعریض(چندین ساله)منصوریه حادثه آفرید

باکمال تاسف امروزدرجاده منصوریه بهبهان به علت برخورددودستگاه پرایدوپژودونفرجان خودراازدست دادندویک نفرهم تاکنون دراتاق عمل قراردارند.(کشته شدگان مرحوم ابراهیم توان ازمنصوریه ویک نفرهمراه وی که گویامسافرهستند)

خبرتکمیلی دراسرع وقت منتشرخواهدشد


بازهم جاده دردست تعریض(چندین ساله)منصوریه حادثه آفرید

باکمال تاسف امروزدرجاده منصوریه بهبهان به علت برخورددودستگاه پرایدوپژودونفرجان خودراازدست دادندویک نفرهم تاکنون دراتاق عمل قراردارند.(کشته شدگان مرحوم ابراهیم توان ازمنصوریه ویک نفرهمراه وی که گویامسافرهستند)

خبرتکمیلی دراسرع وقت منتشرخواهدشد