منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

انحلال بانک ملی منصوریه منتفی شد
ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳  کلمات کلیدی:

هم اکنون پیامی مبنی برلغودستورانحلال بانک ملی منصوریه دریافت نمودم که متن آن به شرح ذیل میباشد.

برادرگرامی:باتوجه به ملاقات حضوری اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرمنصوریه،برادرانموحدوعلی زاده باوزیرمحترم اقتصادودارایی جناب آقای طیب نیاومدیرعامل بانک ملی جناب آقای همتی انحلال بانک ملی منصوریه منتفی وسیستم بانکی وکدآن مجددأبرقرارگردید.

باتشکرازاین عزیزان ودیگراعضای محترم شوراآقایان آرمین ودامنگیرکه طی روزهای گذشته خوصصاپنجشنبه 11/7 همراه بااهالی منصوریه که باشنیدن این خبرناخوشآینددرمیدان اصلی منصوریه تجمع نموده وبارایزنی فراوان بامسئولین محترم شهرستان بهبهان ازحمل تجهیزات بانک جلوگیری نمودند،برای همگان آرزوی موفقیت مینماییم.

 


هم اکنون پیامی مبنی برلغودستورانحلال بانک ملی منصوریه دریافت نمودم که متن آن به شرح ذیل میباشد.

برادرگرامی:باتوجه به ملاقات حضوری اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرمنصوریه،برادرانموحدوعلی زاده باوزیرمحترم اقتصادودارایی جناب آقای طیب نیاومدیرعامل بانک ملی جناب آقای همتی انحلال بانک ملی منصوریه منتفی وسیستم بانکی وکدآن مجددأبرقرارگردید.

باتشکرازاین عزیزان ودیگراعضای محترم شوراآقایان آرمین ودامنگیرکه طی روزهای گذشته خوصصاپنجشنبه 11/7 همراه بااهالی منصوریه که باشنیدن این خبردرمیدان اصلی منصوریه تجمع نموده وبارایزنی فراوان بامسئولین محترم شهرستان بهبهان ازحمل تجهیزات بانک جلوگیری نمودند،برای همگان آرزوی موفقیت مینماییم.