منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

تبریک عیدسعیدغدیرخم به هشهریان منصوریه ای
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢  کلمات کلیدی:

عیدسعیدغدیرخم ،عیدابلاغ حکم امامت ازلسان رسالت به
نمادعدالت وشجاعت ،امام علی (ع)برهمشهریان بادیانت
وبازدیدکنندگان محترم مبارکباد


عیدسعیدغدیرخم ،عیدابلاغ حکم امامت ازلسان رسالت به
نمادعدالت وشجاعت ،امام علی (ع)برهمشهریان بادیانت
وبازدیدکنندگان محترم مبارکباد