منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

معارفه مهندس بشیراحمدی دراستان بوشهر
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٦  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

بشیر احمدی به عنوان سرپرست سازمان همیاری
شهرداری های استان بوشهرمعرفی شد. احمدی شهردار دیلم می باشد/ب

مهندس احمدی برادراولین شهیدمنصوریه  شهید(هاشم احمدی )است.

احمدی سابقه سالها معاونت وسرپرستی موفق شهرداری بهبهان ودودوره شهرداری بندردیلم رادرکانامه خوددارد.

ضمن تبریک به این همشهری عزیزامیدوارم شورای شهروشهردارمنصوریه ازتجارب ارزشمنده این مدیرخوش سابقه وبی ادعاکمال استفاده راببرند.

 


 


بشیر احمدی به عنوان سرپرست سازمان همیاری
شهرداری های استان معرفی شد. احمدی شهردار دیلم می باشد/ب