ساعت 19امروز27/11به پیشنهادبخشدارمحترم بخش مرکزی آقای عبدالمطلبی جمعی ازافراد موردوثوق مردم منصوریه جهت حل وفصل اختلافات فی مابین درمحل بخشداری حضوربه هم رساندند.دراین جمع که فرماندارمحترم بهبهان آقای حائری ومعاونت فرماندهی سپاه پاسدارانسرهنگ مظلومی،آقای واصلی به نمایندگی از نیروی انتظامی وآقای فروزانی هم ازفرمانداری نظر به  اهمیت موضوع حضورداشتند.ابتدا حجت الاسلام احمدی مهرروحانی مقیم منصوریه به مناسبت اربعین حسینی بیاناتی درمنقبت واهداف تاریخ ساز امام حسین (ع)ایراد نمودندومشکلات پیشآمده را قابل حل علام وسپس آقای فرماندارضمن آشنایی با حاضرین آزآنان خواست که نظرات خودرا اعلام کنند.ابتدا حاج اقا نقی زاده شمه ای از مشکلات پیش آمده را یادآوری وخواستاری رسیدگی شد.بعد از ان حاضرین درددلهای خودراعنوان نمودند.آقای قیصری بخشدارآغاجری بابیان خاطره ای اززمان اسارت حجت الاسلام ابوترابی خواستار وحدت ویکپارچگی بین اهالی شدند.بعدازایشان بنده همچون دفعات قبل بایادآوریهمیاری مردم درسازنگی منصوریه دردهه 60و70پیشنهادخود مبنی برتشکیل یک هیئت جهت ریشه یابی مشکلات مطرح نمودم که جناب سرهنگ مظلومی هم طرح را تایید کردند.واظهارداشتندما امیدواریم این اختلافات به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شوند.پس ازآن آقای فرماندار موضوع را جمع بندی وبرحفظ وحدت ونظارت بر عملکرد جوانان که برای مصرف انرژی خود گاهی دست به کارهایی میزنند تاکید نمودوبرتشکیل هیئت صحه گذاشت.آقای فروزانی هم بر جمع آوری سلاحهای موجود تاکید نمودوآقای واصلی هم درموردعواقب ناگواراختلافات صحبت کردند.درپایان بارای حاضرین هیئت پنج نفره تشکیل ومقررشد ازفردا کارخودراآغاز کنند.

شرح وظایف هیئت عبارت است از:1- تحقیق ومعرفی عاملین وآمرین حمله مسلحانه شامگاه 23/ 11/87 به مردم منصوریه2-تعیین خسارات وارده به آسیب دیدگان وجبران آن.3-بررسی شکایات اهالی منصوریه واظهارنظر لازم.

مدیریت وبلاگ منصوریه این اقدام روبه جلورابه فال نیک میگیردوبرای اعضاءمحترم هیئت آرزوی موفقیت مینماید.