منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

هماهنگی باشهردارمنصوریه جهت مصاحبه حضوری باپایگاه اطلاع رسانی منصوریه شهرما
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی:

عصرامروز 20/12/92طی تماس تلفنی باآقای محسنی شهردارمحترم منصوریه وهمکارایشان آقای غلام نیکبخت جهت یک مصاحبه حضوری هماهنگی لازم به عمل آمد.

محوراصلی این مصاحبه عملکردیکسال گذشته ایشان،برنامه های دردست اجراوچشم اندازآینده شهرمان خواهدبود.

ازاستقبال گرم آقایان ازاین برنامه متشکرم


عصرامروز 20/12/92طی تماس تلفنی باآقای محسنی شهردارمحترم منصوریه وهمکارایشان آقای غلام نیکبخت جهت یک مصاحبه حضوری هماهنگی لازم به عمل آمد.

محوراصلی این مصاحبه عملکردیکسال گذشته ایشان،برنامه های دردست اجراوچشم اندازآینده شهرمان خواهدبود.

ازاستقبال گرم آقایان ازاین برنامه متشکرم