منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

عیدبرشما مبارک
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۸  کلمات کلیدی:

برآمد باد صبح و بوی نوروز / /به کام دوستان و بخت پیروز

 مبارک بادت این سال و همه سال / مبارک بادت این روزو همه روز

 

 

 

 

 

 

باآرزوی سلامتی وبهروزی برای همه همشهریان عزیز منصوریه ای ،هموطنان مهربان و بازدیدکنندگان محترم درهرنقطه ای ازجهان ،عیدسعیدباستانی وسال نوراخدمت همگان صمیمانه تبریک عرض مینمایم .

.

زردآلوی منصوریه درهمین روزها.تحقیقأزردآلوی منصوریه که ازابتدای اردیبهشت واردبازارمیشود،درکشورازاولین نوبرانه ها خواهدبود.این میوه ارزشمندکه ازطعم و ..

اما متاسفانه نه تنها برای توسعه آن ازسوی مسئولین هیچ اقدامی به عمل نمی آید.بلکه درختان آن نسبت به 30 سال پیش بیش از80%خشک شده وبرای جایگزینی درختان جدیدباغداران آنگونه که بایدحمایت نمیشوند.


برآمد باد صبح و بوی نوروز / /به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال / مبارک بادت این روزو همه روز

باآرزوی سلامتی وبهروزی برای همه همشهریان عزیز منصوریه ای ،هموطنان مهربان و بازدیدکنندگان محترم درهرنقطه ای ازجهان عیدسعیدباستانی وسال نوراخدمت همگان صمیمانه تبریک عرض مینمایم .

 

زردآلوی منصوریه درهمین روزها.تحقیقأزردآلوی منصوریه که ازابتدای اردیبهشت واردبازارمیشوددرکشورازاولین نوبرانه ها خواهدبود.این میوه ارزشمندکه ازطعم  مطلوب ومنحصربه فردی برخورداراست دراستانهای خوزستان،بوشهر،کهگیلویه وبویراحمد،فارس ،لرستان وکشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس به فروش میرسد.

اما متاسفانه نه تنها برای توسعه آن ازسوی مسئولین هیچ اقدامی به عمل نمی آید.بلکه درختان آن نسبت به 30 سال پیش بیش از80%خشک شده وبرای جایگزینی درختان جدیدباغداران  آنگونه که بایدحمایت نمیشوند.