منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

اطلاعیه مهم درباره دریافت یارانه
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱۱  کلمات کلیدی:
اطلاعیه مهم درباره دریافت یارانه
نقدی
تاریخ انتشار
: یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۶
 
 
مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه ها
گفت: هیچ ایرانی به طور مستقیم از دریافت یارانه نقدی حذف نخواهد شد و تنها افرادی
که به صورت داوطلبانه انصراف دهند از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند
شد.
اطلاعیه مهم درباره دریافت یارانه نقدی
به گزارش جهان به نقل از ایرنا،
مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: هیچ ایرانی به طور مستقیم از

اطلاعیه مهم درباره دریافت یارانه
نقدی
تاریخ انتشار
: یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۶
 
 
مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه ها
گفت: هیچ ایرانی به طور مستقیم از دریافت یارانه نقدی حذف نخواهد شد و تنها افرادی
که به صورت داوطلبانه انصراف دهند از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند
شد.
اطلاعیه مهم درباره دریافت یارانه نقدی
به گزارش جهان به نقل از ایرنا،
مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: هیچ ایرانی به طور مستقیم از
دریافت یارانه نقدی حذف نخواهد شد و تنها افرادی که به صورت داوطلبانه انصراف دهند
از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.


نرگس نجفی افزود:
نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم از ۲۰ فروردین به صورت
اینترنتی آغاز می شود.


وی بیان کرد: ثبت نام از متقاضیان
دریافت یارانه نقدی بر اساس آخرین رقم شماره ملی سرپرست خانوار به مدت ۱۰ روز انجام
خواهد شد.


مدیر دفتر امور بانکی سازمان یارانه های کشور
تصریح کرد: سرپرست خانوارهایی که آخرین رقم شماره ملی آنها صفر است روز ۲۰ فروردین،
شماره یک روز ۲۱ فروردین و به ترتیب شماره تا ۲۹ فروردین هر روز فرصت ثبت نام گروهی
از متقاضیان است تا با مراجعه به سامانه دریافت نقدی یارانه نام نویسی
کنند.


نجفی با بیان این که یارانه نقدی با هدف کاهش اختلاف
طبقاتی و حمایت از اقشارکم درآمد پرداخت می شود از افرادی که توانایی مالی دارند
خواست تا با انصراف از دریافت یارانه نقدی به توسعه و آبادانی کشور کمک
کنند

{thanks_submit} {thanks}