ماه من پرده از آن صورت زیبا بردار///تا فلک لاف نیاید که چه ماهی دارد!!!

 پیامک میلاد امام زمان, نیمه شعبان, متن تبریک ولادت امام زمان

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، برپاکننده قسط و عدل
منتقم خون حسین(ع)، حضرت ولیعصر، امام زمان،
مهدی موعود (عج) بر عموم شیعیان جهان ،خصوصاهمشهریان منصوریه ای مبارک باد . . .


ماه من پرده از آن صورت زیبا بردار///تا فلک لاف نیاید که چه ماهی دارد!!!

 پیامک میلاد امام زمان, نیمه شعبان, متن تبریک ولادت امام زمان