منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

پیامدهای تاریخی تقدیم نامه به مقام معظم رهبری
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۳  کلمات کلیدی:

باسلام وآرزوی قبولی طاعات وعبادات همشهریان عزیزازدرگاه خداوندمتعال درماه مبارک رمضان ،وظیفه خودمیدانم بااحترام به نظرات بازدیدکنندگان محترم نکاتی رابعرض برسانم.

لطفابه بخش نظرات مراجعه ونظرات موافق ومخالف راملاحظه فرماییدتاانشاالله درموردعلت انتشارنامه تقدیمی به مقام معظم رهبری وپیامدهای تاریخی آن برای منصوریه وانتقام جویی ازبنده توسط افرادی که آنرابه زیان خودمیدانستندوهنوز هم دست بردارنیستدرامرورنماییم.


باسلام وآرزوی قبولی طاعات وعبادات همشهریان عزیزازدرگاه خداوندمتعال درماه مبارک رمضان ،وظیفه خودمیدانم بااحترام به نظرات بازدیدکنندگان محترم نکاتی رابعرض برسانم.

لطفابه بخش نظرات مراجعه ونظرات موافق ومخالف راملاحظه فرماییدتاانشاالله درموردعلت انتشارنامه تقدیمی به مقام معظم رهبری وپیامدهای تاریخی آن برای منصوریه وانتقام جویی ازبنده توسط افرادی که آنرابه زیان خودمیدانستندوهنوز هم دست بردارنیستدرامرورنماییم.