منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

منصوریه درگذرتاریخ
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی: بارون دوبدروسی درمنصوریه

گذشته چراغ راه آینده است؛

هر کسی کو ناموخت از روزگار == هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار؛

از مهمترین فواید تاریخ نقشی است که در تکوین شخصیت آدمی دارد. با مطالعه ی تاریخ می توان مهارت هایی را که برای زندگی اجتماعی ضرورت دارد، آموخت و آموزش تاریخ به مثابه پایه استواری در نظام تعلیم و تربیت کشورها به شمار می رود .

ماازگذشته زادگاهمان که به گواه جهانگردانی همچون بارون دوبدروسی ومیرزامحمدحسن فسایی منطقه ای معموروپرونق بوده است چه درسهایی بایدبگیریم؟


 

گذشته چراغ راه آینده است؛

 

هر کسی کو ناموخت از روزگار == هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار؛

 

به زودی مروری بروقایع وسبک زندگی در3دوره تاریخی (ارباب ورعیتی،اصلاحات ارضی وانقلاب اسلامی)مردم منصوریه خواهیم نمود،تابااستفاده ازتجارب گذشته آینده رابهتربسازیم.انشاالله

 

از مهمترین فواید تاریخ نقشی است که در تکوین شخصیت آدمی دارد. با مطالعه ی تاریخ می توان مهارت هایی را که برای زندگی اجتماعی ضرورت دارد، آموخت و آموزش تاریخ به مثابه پایه استواری در نظام تعلیم و تربیت کشورها به شمار می رود که جوامع بشری با تکیه بر آن بسیاری از مهارت های اجتماعی را به نسل های آینده می آموزند. دانش آموزان برای ورود به زندگی اجتماعی نیاز به تقویت و فراگیری مهارت هایی دارند که رفتار اجتماعی آنان را شکل ببخشد؛ درس تاریخ این توانایی را دارد که در آموزش بسیاری از این مهارت ها نقش سازنده ایفا کند. به همین دلیل گروه آموزشی تاریخ استان اصفهان با انگیزه هدفمند کردن فعالیت های گروه های نواحی و مناطق استان و در راستای اهداف عالیه آموزشی درصدد تدوین مجموعه ای است که نقش سازنده درس تاریخ را در افزایش مهارت های زندگی روشن نماید.