منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

کنکوریهای منصوریه امسال خوش درخشیدند.
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۳۱  کلمات کلیدی: آزمون سرارسری ومنصوریه ، کنکوریهای منصوریه

طبق اطلاعات واصله کنکوریهای شهرمان درسال  94نسبت به ادوارگذشته جایگاه بهتری کسب نموده اند.

نتایجی که تااین لحظه به دستمان رسیده :خانم شیوا خلفی رتبه2000تجربی آقای فرشادکوهی 1700 ریاضی .وآقای آریان خرم رتبه 600تجربی راکسب نموده اند.

ضمن تبریک به این عزیزان وخانواده های محترمشان ازخداوندمتعال برایشان آرزوی موفقیت روز افزون مسئلت مینماییم.


طبق اطلاعات واصله کنکوریهای شهرمان درسال  94نسبت به ادوارگذشته جایگاه بهتری کسب نموده اند.

نتایجی که تااین لحظه به دستمان رسیده :خانم شیوا خلفی رتبه2000تجربی آقای فرشادکوهی 1700 ریاضی .وآقای آریان خرم رتبه 600تجربی.

ضمن تبریک به این عزیزان وخانواده های محترمشان ازخداوندمتعال برایشان آرزوی موفقیت روز افزون مسئلت مینماییم.

امیدوارم درروزهای آتی شاهدانتشاراسامی بیشتری باشیم.بازدیدکنندگان محترم هم میتوانندمارای دراین راه یاری نمایند.چنانچه تصاویراین عزیزان هم به دستمان برسدمنتشرخواهدشد.