منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

دکترسریع القلم بامعرفی 30 ویژگی دیگر
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢٥  کلمات کلیدی:

 دکتر محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کتاب "عقلانیت و توسعه یافتگی ایران" در نوشتاری 30 ویژگی یک انسان با شخصیت را بیان نموده که در ادامه با آنها آشنا میشوید:

1.  کسی نگران رفتار و گفتار او نیست. در ادب و امانت داری قابل پیش بینی است؛ 


توجه: استفاده از کلیه مقالات و مطالب سایت مردمان در مجلات، روزنامه ها، سایتها و برنامه های تلویزیونی با ذکر منبع آزاد است.

30 ویژگی یک انسان با شخصیت از نگاه سریع القلم

 دکتر محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کتاب "عقلانیت و توسعه یافتگی ایران" در نوشتاری 30 ویژگی یک انسان با شخصیت را بیان نموده که در ادامه با آنها آشنا میشوید:


 

 

1.  کسی نگران رفتار و گفتار او نیست. در ادب و امانت داری قابل پیش بینی است؛ 

 

2.  اتومبیل خود را برای عابری که از خطوط عابر پیاده عبور می کند، کاملاً متوقف می کند؛ 

 

3.  چون وفای به عهد برای او جدی است، بعضاً شبها برای تحقق عهد، فکر کرده و خوابش نمی برد؛ 

 

4.  روزانه 5 دقیقه برای خشکاندن حسادت در وجود خود، برنامه ریزی کرده است؛ 

 

5.  بسیار بسیار بسیار بسیار انصاف دارد؛ 

 

6.  آنقدر برای خود احترام قایل است که به کسی خیانت نمی کند؛ 

 

7.  روزانه 10 دقیقه برای شناخت خود، برنامه ریزی کرده است؛ 

 

8.  اگر حتی 5 دقیقه به جلسه ای دیر برسد، با پیامک به میزبان اطلاع می دهد؛ 

 

9.  اطرافیان او از اینکه نقدی را مطرح کنند احساس آرامش و امنیت می کنند؛ 

 

10. برای نگاه کردن به شبنم روی گلبرگ یک گل، وقت می گذارد؛ 

 

11. دارای ثبات فکری است و به تناسب شرایط و مخاطب، افکار و مواضع خود را تغییر نمی دهد؛ 

 

12. انسانها را به خوب و بد تقسیم نمی کند بلکه ضعف ها و توانایی‌های آنها را در کنار هم می بیند؛ 

 

13. مخالفان فکری او، اخلاق او را تحسین می کنند؛ 

 

14.  بیشتر با رفتار خود دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد تا گفتار؛ 

 

15.  ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (1) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی ذاتاً فرد مؤدبی است؛ 

 

16. ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (2) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی تابحال ندیده‌ام که بدگویی و تخریب کند؛ 

 

17. ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله را دارد: (3) افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی ندیده‌ام که برای کسب موقعیت بهتر شغلی و مالی، چاپلوسی کسی را بکند؛ 

 

18.  بسیار اعتماد به نفس دارد (1): چون دقیق و حقوقی صحبت می کند؛ 

 

19. بسیار اعتماد به نفس دارد (2): چون نیازی به متهم کردن کسی ندارد؛ 

 

20.  بسیار اعتماد به نفس دارد (3): چون یک شغل بیشتر ندارد؛ 

 

21.  بسیار اعتماد به نفس دارد (4): چون با درون خود زندگی می کند تا با قضاوت دیگران؛ 

 

22.  بسیار اعتماد به نفس دارد (5): چون طولانی در منصبی نمی ماند؛ 

 

23. بسیار اعتماد به نفس دارد (6): نیازی به تزویر ندارد چون حدّ خود برای یک زندگی با تدبیر را می داند؛ 

 

24. بسیار اعتماد به نفس دارد (7): چون افکار و مواضع او ارتباطی به منابع مالی او ندارند؛ 

 

25.  بسیار اعتماد به نفس دارد (8): چون نیازهای مالی او مرتبط به حوزۀ سیاست نیست؛ 

 

26.  بسیار اعتماد به نفس دارد (9): نیازی به حذف دیگران ندارد چون دایرۀ بازی و زندگی او بسیار وسیع است؛ 

 

27.  بسیار اعتماد به نفس دارد (10): انحصاری رفتار نمی کند چون کرۀ زمین را فقط یک نقطه در خلقت می داند؛ 

 

28.  دروغ نمی گوید چون با راستگویی به همۀ منافع معقول خود دست یافته است؛ 

 

29.  مسئله یکِ زندگی او، کار کردن و زحمت کشیدن است؛ 

 

30.  بی نیازی در ذات و هویت اوست.