منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

ازانتخابات بهبهان چه خبر؟
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٧  کلمات کلیدی:
مسئول دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان کهگیلویه و بویراحمد!!!?
مسئول دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان کهگیلویه و بویراحمد
108 داوطلب برای نمایندگی مجلس در سه حوزه انتخابیه کهگیلویه و بویراحمد نام نویسی کرده بودند که از این تعداد 59 نفر تأیید، چهار نفر انصراف، 29 نفر رد صلاحیت و 16نفر صلاحیتشان احراز نشد.
آتیه بهبهان:حالاکه درشهرواستان خودمان سکوت خبری حاکم است وازشب گذشته دهها نفرناامیدازرسانه های خبری بهبهان باتماس تلفنی پیگیرنتایج صلاحیت کاندیداهای شهرمان میشوند،گزارشی ازیک سایت به روز استان کهگیلویه و...(عصردنا) تقدیم مینمایم تابامقایسه عددی بینیم احتمالاچندنفرازکاندیداهای شهرمان دراین مرحله تاییدشده اند.درآماربالاتقریبا50%کاندیداهای استان کهگیلویه وبویراحمدتاییدشده اند. بااین حساب احتمالا5یا 6 نفردیگرازکانیداهای ردویاعدم احراز صلاحیت شده شهرمان تاییدشده اند.

مسئول دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان کهگیلویه و بویراحمد!!!?
مسئول دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان کهگیلویه و بویراحمد
108 داوطلب برای نمایندگی مجلس در سه حوزه انتخابیه کهگیلویه و بویراحمد نام نویسی کرده بودند که از این تعداد 59 نفر تأیید، چهار نفر انصراف، 29 نفر رد صلاحیت و 16نفر صلاحیتشان احراز نشد.
آتیه بهبهان:حالاکه درشهرواستان خودمان سکوت خبری حاکم است وازشب گذشته دهها نفرناامیدازرسانه های خبری بهبهان باتماس تلفنی پیگیرنتایج صلاحیت کاندیداهای شهرمان میشوند،گزارشی ازیک سایت به روز استان کهگیلویه و...(عصردنا) تقدیم مینمایم تابامقایسه عددی بینیم احتمالاچندنفرازکاندیداهای شهرمان دراین مرحله تاییدشده اند.درآماربالاتقریبا50%کاندیداهای استان کهگیلویه وبویراحمدتاییدشده اند. بااین حساب احتمالا5یا 6 نفردیگرازکانیداهای ردویاعدم احراز صلاحیت شده شهرمان تاییدشده اند.