لحظه ی ملاقات سپیدی و سبزی ، لحظه ی مبارکی است .لحظه ای که هرسال فقط یکبار روی می دهد .تحویل از سپیدی به سبزی ، انقلاب رنگ است . انقلابی که دیده و دل را دگرگون می کند . رنگی که دیده می بیند و بر دل می نشیند و درست از همان لحظه دعایمان"یا مقلب القلوب والابصار یا مدبرالیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال"می باشد .

فرا رسیدن سال نو را به همه ی ایرانیان عزیز به خصوص همشهریان خونگرم بهبهانی و منصوریه ای تبریک می گویم و آرزوی سالی همراه با موفقیت و سلامتی برای همه ی عزیزان می نمایم.