منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

عذرخواهی
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٠  کلمات کلیدی:
ایرجعلی بهمن پور آبشارزیبای منصوریه که هم اکنون به مکانی متروکه تبدیل شده.خدمت همه همشهریانم درمنصوریه خصوصأجناب آقای مهندس فرزادخلفی وخانم مهندس زهراخرمیان ودیگردوستانی که خودرا معرفی ننموده اندو با پیامهای زیبا وامیدوارکننده خودمرا مورد لطف قرارداده اند،خاضعانه سلام عرض میکنم وازاینکه دیرمتوجه پیامهایتان شدم عذرخواهی مینمایم.عزیزانم درمورد منصوریه ،ناکامیها،موفقیتهاوظرفیتهای بالقوه اش یک سینه سخن دارم.چشم ازاین به بعدبیشتر خواهم نوشت.سعی میکنم دراسرع وقت درموردماجرای وقف منصوریه بیشتر اطلاع رسانی کنم چراکه دیدم زهرا خانم درپیامی برای یک سایت که یکجانبه به نفع واقف مطلب نوشته بودکه ازاین موضوع اطلاع چندانی نداشته است.شما حق دارید قصور ازامثال مااست.