منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

همایش پیاده روی خانوادگی درمنصوریه
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٤  کلمات کلیدی:

 

چند سالی است که به همت برادران بسیجی درپایگاه مالک اشترمنصوریه همایش وحدت آفرین راه پیمایی خانوادگی ازمنصوریه تاقدم گاه امام رضا (ع)درهفته بسیج برگزار میشود.امسال نیزدرتاریخ6/9/88(روزجمعه)این راه پیمایی برگزار خواهد .امیدوارم باحضورپرشوراهالی صبورمنصوریه ودرایت بانیان این برنامه وروحانی محترم ودلسوزمان حجت الاسلام احمدی مهر زمینه مشارکت اجتماعی درزمینه های فرهنگی وسازندگی فراهم گردد.

استعدادهایی که به علت کمبود امکانات هرگز شکوفا نمی شوند