اطلاعاتی چند از عملکرد و رشته های موجود در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نسیبه منصوریه خدمت علاقه مندان ارائه می گردد : مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نسیبه منصوریه در راستای اهداف آموزش خود در سال ۱۳۸۰افتتاح و فعالیت خود را ابتدا با رشته های خیاطی نازک دوز و قالی بافی شروع سپس در پی سال های بعد در رشته هایی از قبیل حسابداری مقدماتی ، گلدوزی باچرخ ، گل سازی عمومی ، تور بافی ، گیپور بافی ، گل های خمیر چینی، پرده دوزی ، عروسک دوز خز ، گل های بلندر ، عروسک خمیر چینی و هویه کاری گسترش داد . آموزش فنی و حرفه ای که یکی از اهداف اصلی آن آموزش هرچه بهتر کارآموزان و ارتقاع سطح کیفی آموزش هنر جویان می باشد توانسته است با اعطا گواهینامه ی رشته ی مربوطه به کار آموزان زمینه کار و فعالیت هنری برای آنها به وجود آورد و سالانه بیش از ۱۵۰ نفر در این راستا آموزش و گواهینامه اعطا نمایند که یکی از محاسن اتخاذ این گواهینامه ها ثبت نام تسهیلات وام خود اشتغالی واجد شرایط و ایجاد  کارگاه های خیاطی ، قالی بافی ، گل سازی و .... می باشد و الحمدالله تاکنون بیش از ۸۵۰ نفر آموزش و رشته مربوطه را طی نموده اند . و اکنون نیز سال ۱۳۸۶ در هفت رشته از قبیل خیاطی نازک دوز ، خیاطی بچه گانه دوز ، پرده دوزی ، هویه کاری پارچه ، عروسک خمیر چینی و سازنده ی گل های بلندر مشغول آموزش به کار کار آموزان و علاقه مندان به این هنرها می باشد .