منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

خوشامدی بچه عزیزده
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٥  کلمات کلیدی:

پیام دردمندانه شما چون بارحقوقی داره ازانتشارآن معذورم.البته نکاتی ارآن را قابل تامل میدانم.اولا حضورشمارابه فال نیک میگیرم وخیرمقدم عرض میکنم. دوم اینکه مهاجرت دلایل زیادی داردکه ممکن استآنچه شما ن.شته اید هم یکی ازآنهاباشد.سوم اینکه بنده فکرمیکنم شمانسبت به افرادازشنیده واحساسات جوانی بهره برده ای .بنده خواهش میکنم اگردرخودتوان خدمت میبینی ازحالاعملاواردمیدان انتخابات شورای بعدی شو.اگروقت داری درموردعمران وآبادی درسه دهه گذشته منصوریه وافرادموثردرآن بیشترتحقیق فرما.متشکرم.