منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

ضرب المثل
ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢۳  کلمات کلیدی:

 

 برای امروز 
 

- بکوش در آبادانی دنیای خود چنان چه می  خواهی دائم در آن زندگی کنی. (امام علی( ع))
- کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا  (ضرب المثل شرقی)
- نشانه و مشخصه عاقل  ترین مردم، خوش اخلاق ترین آنهاست. (امام صادق (ع) )
- کار ریشه  های تلخ و میوه شیرین دارد. (ضرب المثل آلمانی)
- نگارش اندیشه  ها، سرمایه آینده است. (ضرب المثل اسپانیائی)
- تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می  آورد. (پوسه نه)
- کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. (ضرب المثل ژاپنی)
- اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. (توماس مان)
- آزادی در بی  آرزوئی است. (بودا)
- در عالم دو چیز از همه زیباتر است:  آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. (کانت)
- هیچ  کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه می دارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد. (سنت فرانسیس)