سال نو مبارک

نویسنده: irajali bahmanpour |موضوع: --- | بازدیدها: 0 | تاریخ ارسال: امروز, 00:29
سال نو مبارک
عیدنوروزاین سندمحکم تاریخی که حکایت ازنبوغ علمی نیاکان ماایرانیان داردوفرصتی مناسب برای تغیرات مثبت همزمان باطبیعت دراختیارانسانها قرارمیدهد.
تاجایی که سازمان ملل برای معرفی اثرات مثبت آن برروح وروان انسانهاآنرابه رسمیت شناخت،برهمشهریان منصوریه ای ودیگرهم وطنان مبارکباد.
بزودی مروری برتحولات سال 88وچشم اندازسال 89درمنصوریه خواهم داشت.