منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

آدرس سایت
ساعت ۳:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٥  کلمات کلیدی:
آدرس جدید سایت آتیه یهیهان  
  ساعت ٩:۵۴ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۴/۴    
 

 باتشکرازبازدیدکنندگان محترم ،یادآوری میشود:

سایت آتیه بهبهان باآدرس(bahmanpour.com)بامطالب متنوع وانتقادی به روز شده است.ورود دلگرم کننده شما را خیر مقدم عرض مینمایم.

توضیح اینکه جهت تصحیح درلینک فقط حرف(o)به آدرس قبلی اضافه شود.

موفق باشید. 


 

باتشکر ازبازدید کنندگان محترم به اطلاع میرساند سایت آتیه بهبهان با آدرس (bahmanpour.com)بامطلبی انتقادی ازسازمان تامین اجتماعی ومشکلات بیمه شدگان بهبهانی به روز شده است .