منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

روسو
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٦  کلمات کلیدی:


 جملاتی زیبا از «روسو» و «کنفسیوس» 
 


- فقر، مادر هر عیبی فقر و پریشانی است. «روسو»
- هرگاه غضب، شما را از جاده اعتدال خارج ساخت فورا به آئینه نگاه کنید بی‌اختیار به خود می‌خندید. «روسو»
- بسیار می‌شود در جستجوی سعادت موهوم هزار نکبت و بدبختی را تحمل کنیم. «روسو»
- عموما اشخاصی که زیاد می‌دانند کم حرف می‌زنند و کسانی‌که کم می‌دانند پرحرف هستند. «روسو»
- مرد بزرگ دیر وعده می‌دهد و زود انجام می‌دهد. «کنفسیوس»
- وظیفه را در درجه اول و ثمره‌ای را که از آن باید چید در درجه دوم باید شمرد. «کنفسیوس»
-با کسانیکه به راه دیگری می‌روند مشورت کردن بی‌فایده است و نشان بی‌خردی است. «کنفسیوس»