منصوریه

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

نامه جمعی ازباغداران شهرمنصوریه اداره خدمات کشاورزی شهرستان بهبهان

بسم الله الرحمان الرحیم مدیریت محترم اداره خدمات کشاورزی شهرستان بهبهان سلام علیکم محترما:اینجانبان امضاءکنندگان ذیل باغ داران انتهای جوی آب معروف به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 43 بازدید
مهر 96
6 پست
شهریور 96
4 پست
مرداد 96
3 پست
تیر 96
6 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
10 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
9 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
8 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
13 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
4 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
4 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
سلفی
1 پست
موگرینی
1 پست
پرسپولیس
1 پست
مهارت
1 پست
فشارخون
1 پست
مدیریت
2 پست
فرگوسن
1 پست
ابولفضل
1 پست
عاشورا
2 پست
امامحسین
1 پست
روحانی
1 پست
مراسم
2 پست
رژیم
2 پست
قرباتی
2 پست
عقل
1 پست
خبرنگار
1 پست
قهرمانی
1 پست
ووشو
1 پست
گل_نرگس
1 پست
گاندی
1 پست
عهدالت
1 پست
ریسک
2 پست
مجلس
1 پست
روزکارگر
1 پست
شیمی
1 پست
شیراز
1 پست
دکترا
1 پست
دولتی
1 پست
کدورت
1 پست
اصلح
1 پست
محمدباقر
1 پست
اعتماد
1 پست
دینامیت
1 پست
مخترع
1 پست
دوستی
1 پست
وفاداری
1 پست
صداقت
1 پست
رفاقت
1 پست
کشاورزی
1 پست
کارگروه
1 پست
تولیدی
1 پست
امام_رضا
1 پست
فرماندار
1 پست
قدم_گاه
1 پست
مدیرکل
1 پست
کسب_وکار
1 پست
شادابی
1 پست
مسئولین
1 پست
موفقیت
1 پست
کارآفرین
1 پست
ممتاز
1 پست
صفات_نیک
1 پست
امید
1 پست
داستان
1 پست
پندآموز
1 پست
رمز_وراز
1 پست
آزمون
1 پست
الگو
1 پست
عیب_جویی
1 پست
کامل
1 پست
بهبهان
1 پست
امامرضا
1 پست
29صفر
1 پست
تشان
1 پست
غیرت
1 پست
مبعلی
1 پست
عزاداری
1 پست
ورزشگاه
1 پست
سلاح
1 پست
بهمن_پور
1 پست
خبر
1 پست
گزلرش
1 پست
عشورا
1 پست