زندگی ات را تغییر بده(خلاصه کتاب زندگی ات راتغییربده)

زندگی ات را تغییر بده
جیم  داناوان-ترجمه: نادیا آرام نیا

1:مقدمه: امروزه زندگی ماشینی  باعث شده است انسانها همچون ماشین ، هرروز در پی مسائل روز مره  زندگی که تحت تاثیر  تکنولوژی ،چشم وهمچشمی، مدرنیزه و گرایش به سمت راحت طلبی، از صبح تاشب بدوند. وبا  تمام گرفتاریها وکشمکشهائی که برای خود بوجود آورده اند، آنگونه که باید از زندگی لذت نبرند واحساس آرامش وخوشبختی  ننمایند.

در این کتاب عقاید وایده هائی ارائه شده است که از نظر ظاهری بسیار  ساده وپیش پا افتاده به نظر می آید اما نکاتی بسیار ظریف وراه کارهای بسیار ارزنده  وکلیدی برای رسیدن به یک زندگی آرام ،شاد ، دلنشین ولذت بخش ارائه می  گردد
2
پذیرش :
پذیرش یعنی اینکه موقعیت وهویت خودرا بپذیری. انسانها به  ندرت به موقعیتشان توجه دارند .آنها به این فکر می کنند که موقعیت چگونه باید  باشدومشکل همینجاست . خیال بافی با واقعیت تفاوت دارد واین امر موجب ناامیدی در  انسان می شود.ماباید یاد بگیریم شرایط را همانگونه که هست بپذیریم .اگر این تفکر در  انسان بوجود آید بسیاری از شرایط نامطلوب قابل تغییر است. وحتی اگر نتوان شرایط را  هم تغییر داد نگاه ونحوه عکس العمل انسان نسبت به آن شرایط بسیار متفاوت خواهد بود  .
خودت را قبول داشته باش :
ما باید یاد بگیریم ،خودمان را همانگونه که هستیم  بپذیریم وقبول داشته باشیم وبا جملاتی مانند اگر این جور می شد ویا اگر چنین پولی  داشتم ویا اگر وزنم 20 ، 30 کیلو کمتر بود ،فکر خودرا مغشوش نکنیم بلکه باید همه  چیز را ازجمله عیب و نقص وکوتاهی های خودرا قبول داشته باشیم. بعد عقبگرد کرده  وموانع رسیدن به زندگی مطلوب را یکی یکی از سرراهمان برداریم.مثلا" کسیکه 20 یا سی  کیلو اضافه وزن دارد ،اول باید این نقیصه را در خودش قبول داشته باشد که بتواند آن  را از بین ببرد وبه هدف خود که وضعیت مطلوب وسلامتی است برسد. وگرنه با توجیهاتی  مانند اینکه من استخوان بندی ام درشت است ویا اضافه وزن من مربوط به عضلات قوی من  است اینها چربی نیست ،این نقیصه را توجیه می نماید وقطعا" موفق هم نمی شود که وزن  خودرا به حد مطلوب برساند .
3
فهرست شخصی:
فهرستی از تمامی حوزه های  زندگیتان ومشکلات هر حوزه تهیه کنید . آنهارا یکی کی بررسی کنید وجلو هرکدام از  انها بنویسید که حاضرید چقدر برای حل آن مشکل  تلاش کنید . بعد با اراده کار را  شروع کنید وهر چند وقت به این فهرست مراجعه کنید وپیشرفتهارا بر رسی کنید ،این کار  قدرت وتمایل وصف ناپذیر برای حل مشکلات در شما ایجاد می کند .
4
درقبال  زندگیت مسئول باش :
امروزه وقتی به صحبتهای مردم گوش می دهیم، تازه می فهمیم در  جامعه ای زندگی می کنیم که اکثر قریب به اتفاق  مردم ، مسائل بیرونی را عامل وضعیت  فعلی خود می دانند. علت ناکامی ها وعدم موفقیت خودرا همسر ،خانواده ،دوست رئیس ،  معلم ،استاد، مشکلات اقتصادی جامعه وحتی زمین وزمان را مسئول می دانند.آنها همه چیز  وهمه کس را مسئول می دانند الا خودشان را . واین نگرش قدرت شخصی انسان را برای  ایجاد تغییر از بین می برد. لذا ماباید مسئولیت ناکامی ها  ومشکلاتمان را بپذیریم  وخودرا در قبال آن مسئول بدانیم آنگاه می توانیم برای بهبود وضعیت تغییر ایجاد کنیم  .
5
رضایت :
برای تغییر یک نامطلوب میل واراده فرد اساس کار است . یعنی  اینکه تصمیم ورضایت کامل فرد لازمه انجام تغییر است . با شک وتردید ودودلی و عدم  رضایت کامل فرد این مهم میسرمی گردد.

 

6
باور های نیرومند درخودت ایجاد کن .
اعتقاد افراد به خودشان  وتوانائیهایشان نحوه زندگی آنان را تعریف می کند .چون اعتقاد باعث تلاش می شود  وتلاش تجربه های جدید را بوجود می آورد.پس اگر انسان به توانائیهای خود اعتقاد  داشته باشد در هر کاری موفق می شود.
توماس ادیسون می گوید اگر انسان بداند  توانائی انجام چه کارهائی را دارد از خودش متحیر می شود .
شک وتردید را از  خودتان وزندگیتان دور کنید واز سئوالهائی مانند: اگر نتوانم چه؟ اگر نشودچه؟ دوری  کنید وبجای آن از خودتان سئوال کنید بهترین راه برای رسیدن به موفقیت چیست؟ دائما"  به خودتان بگویید از عهده اش بر می آیم . بجای نگاه کردن به مشکلات ، هدف وموفقیت  را در ذهن خود مجسم کنید . موفقیت های گذشته را به ذهنتان بیاورید ،اعتماد به نفس  واعتقاد شمارا افزایش می دهد. بجای جملاتی مانند : سعی خودم را می کنم ،خداکند  بتوانم ،شاید از عهدش برآیم ،از جملات تاکیدی مانند حتما" موفق می شوم ،من قدم اول  را بردارم قطعا" خداهم کمک می کند ، بیاری خدا حتما" موفق می شوم .از اینگونه جملات  استفاده کنید . مشکلات خود بخود عقب می روند وراه رسیدن به موقیت باز می شود  .

 

7
تغییر را بپذیر:
ما در دنیائی متغییری زندگی می کنیم .همه  دنیا حتی بدنمان در حال تغییر است . هر هفت سال تمام سلولهای بدن انسان جیگزین می  شود. خورشید ، ماه ، ستارگان ،فصلها ،دوستان ،همکاران ،کسب وکار وحتی خدمان ،تغییر  می کنیم .اما طبیعت انسان بگونه ای است که تمام انرژی ووقت خودرا برای مبارزه با  تغییرات هدر می دهد . ماحاضریم در یک شغل نامطلوب بمانیم ویا یک وضعیت بسیار  نامطلوب وطاقت فرسارا تحمل کنیم ،اما حاضر نیستیم آن وضعیت را تغییر دهیم واین  بخاطر ترس از تغییر وراحت طلبی انسان است .
به خودت اجازه تغییر بده :
یک عمر  به ما آموخته اند که انسانی ثابت قدم وپایبند به عقاید ورسم ورسومات باشیم واگر غیر  از این باشی اطرافیان خواهند گفت که فلانی دمدمی مزاج وبی اراده است . البته ثبات  در بسیاری از موارد از ویژگیهای شخصیتی است وارزش پرورش یافتن را نیز دارد. مانند  امانت داری ،صداقت ،مسئولیت پذیری و... اما این بدان معنا نیست که به همه باورها  ورسم ورسومات غلط که هیچ ضرورتی ندارد  پایبند باشیم. بلکه باید ببینیم آیا باورها  ورسم رسوماتی که به آنها اعتقاد داریم هنوز به پیشرفت وتعالی ما کمک می کند یانه  .
8
عامل پریدن :
زندگی برای همه در جریان است.مهم این است که انسان چقدر  رفتار مثبت داشته باشد. آیا فرد متعادلی هست یانه ؟ در زندگی بشر اتفاقات ناگوار  زیادی ممکن است رخ دهد. مانند بیماری، از رست دادن عزیزی ، ازبین رفتن زندگی ،  ورشکستگی ، ازدست دادن مال ، ازدست دادن شغل و ... این باعث درد وآلام درانسان  میشود.بعبارتی زندگی ، انسان را نا عادلانه به زوال میکشد واین باعث بوجود آمدن  احساساتی ازقبیل :سرشکستگی،غم واندوه، درد  و.... در انسان می شود . مهم این ا ست  که چقدر در این  وضعیت  باقی بماند وچقدر زمان می برد که به حالت ا ولیه برگردد. به  این تغییر وضعیت ،عامل پریدن گفته می شود. راه رسیدن به آن این است که انسان از  گوشه گیری و انزوا اجتناب کند وبه دامن جا معه برگردد.
موفقیت هایت را  بنویس:
فهرستی از موفقیت هایت را تهیه کن و تمام آنها را بنویس وا گر تابحال  انجام نداده ای هم اکنون شروع کن . ریز ودرشت را بنویس و هر از چند گاه آنها را  مطالعه کن .این کار باعث ایجاد انگیزه برای دست یابی به موفقیت های بعدی وبزرگتر می  شود . من این کار را  ا ز مدیران موفق در عرصه های مختلف یاد گرفتم .
9
قدر  دان باش :
سئوال. امروز برای چه چیزی سپاسگذاری ؟ اگر بگوئی هیچ . برای خودت  متاسف باش. همه ما هر از چند گاهی دچار این حالت می شویم . برچیزهائی که نداریم تمر  کز می کنیم وبه داشته های دیگران غبطه می خوریم.این کار باعث آزرده خاطری وخستگی ما  وهمراهانمان می شود.مهمتر اینکه جلوی فرصتهارا می گیرد.جیم داناوان می گوید در کتاب  مقدس آمده است کسیکه بیشتر دارد بیشتر نصیبش می گردد . ودر دین مبین اسلام کاملتر  وشفافتر بیان شده است . وبر همین اساس سعدی شیرین سخن می گوید:
شکر نعمت نعمتت  افزون کند       کفر نعمت از کفت بیرون کند
ما باید بدانیم در هر شرایطی که  هستیم ،قطعا" چیز های زیادی داریم که بابت آنها قدر دان باشیم .
شاد کامی  :
بسیاری از ما در خارج از خودمان به دنبال شادی وشادکامی می گردیم اما شادی  چیزی است که در هر زمانی میتوانی ان را بدست آوری.ضرب المثل قدیمی است که میگوید  شادمانی راهی است که از درونمان می آید نه از دنیای بیرونی این انتخاب خودمان است  که شاد باشیم یا نباشیم انسان در هر شرایطی که قرار بگیرد می تواند جنبه های مثبت  آن شرایط را انتخاب کند . میتواند اجازه بدهد شرایط خارجی شادی ولذت زندگی اورا از  بین ببرد ویا اینکه بدون توجه به شرایط اطرافش زندگی شاد ولذت بخش برای خود بسازد  .
10
زندگیت را جشن بگیر:
آخرین بار که دست از کار کشیدی ویک گل سرخ زیبا  را بو کردی چه زمانی بود. آیا تابحال غروب زیبا وسحر آمیز خورشید را تماشا کرده  ای؟هر روز چقدر به زیبائیهای اطرافت توجه می کنی؟ اکثر ما  آنچنان  سرگرم کارهای  روزمره مان  می شویم ، که حتی  متوجه  دنیای اطرا فمان نمی شویم. جامعه ا طرافمان ،  ما را  سخت سرگرم مادیات کرده ا ست. زندگی مقصد ویا رسیدن به مقصد نیست بلکه نوعی  سفر است .ما به دنیا می آییم ومی میریم .این واقعیت است وراه دیگری نیست. ما می  توانیم زمان این دوواقعه را چه کوتاه وچه بلندباشد ،هیجان انگیز، شیرین ، لذت بخش  وشگرف کنیم ویا اینکه در نا امیدی ،افسوس خوردن، تلخ کامی ورخوت بسر  ببریم.
هرآنچه در مورد خودت فکر کنی همان هستی:
تمامی افکار منفی وبی خاصیت  را از درون خود بیرون کنید وبجای آن افکار مثبت ومثمر ثمر جای گزین کنید . یادتان  باشد که باید افکار مثبت جای گزین گردد وگرنه اثری ندارد.
نورمن حرفهائی که در  ذهنمان با خود می زنیم نگاه ونوع زندگی مارا تعیین می کند.

 

یعنی هرآنچه به درون خود راه  می دهی در بیرونت نمایان می شود.لذا  ونست از طرفداران تفکر مثبت می گوید:
اگر تمامی افکار منفی را از ذهنمان بیرون  کنیم وافکار مثبت جای گزین آن نکنیم مجددا" افکار منفی به ذهن بر می گردد  .
11       
هدف دلیلی برای صرف انرژی:
داشتن هدف انگیزه ای برای ادامه زندگی است.  افرادی که در زندگی هدف ها ی خودرا مشخص می کنند ،زندگی آنان بسیار لذت بخش تر  وشیرین تر است . حتی  درافراد مسن نیز این قضیه  خود نمایی می کند . بعضی ازافراد،  که بازنشسته می شوند تا آخر عمر سرزنده وسرحال هستند وبعضی دیگر تسلیم  وافتاده می  شوند گویا منتظر پایان عمر هستند . تفاوت آنها در داشتن ونداشتن هدف است . وحتی  بسیار مشاهده شده است که داشتن هدف  در افراد  معجزه آفرینی کرده است .
چه  چیزهائی را نمی خواهی :
یکی از موانعی که مارا از داشتن آنچه می خواهیم باز  میدارد مقاومت درونی است که در پشت صحنه عمل می کند.مثلا" می خواهید طی 12 ماه  آینده ،کسب و کارتان را دو برابر کنید .اما وقتی به هدف تمرکز می کنید در گوشه ای   از ذهنتان هم انواع مقاومت ها  و مخالفتها را ایجاد می کنید . مانند اینکه چطور می  توانم از پس این مشکلات برآیم ؟ آیا  امکان  دارد؟ حتما" باید دو برابر کارکنم .  باید تعداد کارکنان را بیشتر کنم. باید تجهیزات جدیدی تهیه کنم . باید وام بگیرم و  ....
اما شما نمی خواهید بیشتر کارمند استخدام کنید. نمیخواهید خودرا درگیر  مشکلات وام کنید و....
راهکار این است که یک فهرست از مسائلی را که نمیخواهید  تهیه کنید وآنرا بسوزانید در واقع اصلا" بسوی آنها بر نگردید وبه آنها فکر نکنید  بلکه تمام انرژی خودرا صرف چیزهائی که  می خواهید بکنید .
12
خواسته هایت را  بشناس:
بسیاری از مردم نمی دانند چه می خواهند . در همایشهایم اکثرا" از خواسته  های مردم سئوال می کنم .بیشتر اوقات آنها جوابی ندارند وفقط به من زول می زنند .  آیا شناختن خواسته ها شرط لازم برای رسیدن به آنها نیست؟ قطعا" چنین است .تا خواسته  هایت را نشناسی وندانی چه چیزی می خواهی راه های رسیدن به آنها نیز مشخص نیست . 
هم اکنون انجامش بده  :     
تا حالا چه کارهائی را می خواستید انجام بدهید اما انجام نداده اید . وبه  دنبالش نرفتید .امروز فردا کرده اید. چه بسا زمان مناسب برای انجام آن کارها دیگر   گذشته باشد . این مسئله را مد نظر داشته باشید که زمان همچنان در حال گذر است . پس  به خودتان بگویید اگر آلان نه پس کی؟ سپس تاریخ انجام کارهارا مشخص کنید وآن را  بنویسید  واقدام را هم اکنون شروع کنید .                        
به ندای  درونی ات گوش بسپار:             
بیشتر انسانها بدون برآورده کردن  نیاز ندای درونیاشان می میرند. ازخودمان  سئوال کنیم اگر قرار باشد امروز یا فردا بمیریم آیا واقعا" کاری را که برای انجامش  به دنیا آمده ایم انجام داده ایم؟ همه انسانها افراد خاصی هستند وهر کدام برای  ساختن این دنیا سهمی دارند. شاید بتوانیم کتاب بنویسیم ، شاید معلم وراهنمای خوبی   باشیم . شاید نفر بعدی که بتواند راه درمان بسیاری از بیماری  های خطر ناک را  کشف  کند توباشی. به هراحساس وهیجانی که در درونت است بال پر بده ، هر کاری را که به آن  شور وشوق داری  ،هم اکنون شروع کن وبدان
13
که هرکدام از ما در خصوص بر  آورده کردن ندای درونی یمان به خود وانسانیت مدیون هستیم .
برای زندگیت انگیزه  بساز :
در دفترچه  روزانه ات ، تصویری از زندگی آرمانیت بساز . بهترین زندگی را  برای خودت تصور کن ،احساست را از امکان هرچیزی افزایش بده . همه چیز را بنویس  واحساست را از داشتن چیزهائی که می خواهی شاملش کن . با تمرکز زیاد بر احساسات ،  یجای  واقعیات ، حس واضحی از آنچه در زندگی ات می خواهی بوجود  می آوری.هر روز از  این تصویر استفاده کن وخودت را در زندگی دلخواهت تصور کن . قطعا" آنچه را می خواهی  جذب خواهی کرد .
هدف هایت را  بنویس:            
برای من خیلی عجیب است که می بینم بسیاری از مردم هدفهایشان را نمی نویسند  .هدفها برای زندگی موفق  ، حیاتی اند. چطور می توانی زندگی مورد پسندت را داشته  باشی وقتی حتی نمی دانی چه می خواهی ؟  اگر تمام اطلاعات جهان را برای موفقیت ، در  اختیار داشته باشی وندانی چه می خواهی بی فایده اند. در دفترچه روزا نه ات هم اکنون  یک یا چند هدف را بنویس وتاریخی برای آن معین کن وزیر آن را امضاء کن .اغلب به آن  مراجعه کن وراه رسین به آن را شروع کن مطمئنا" از نتیجه آن متحیر می شوی  .
14
قدرت تجسمت را بالا ببر:
هر چیز را بوضوح مجسم کنی به آن دست می  یابی. همه چیز، در دنیا واطرافت روزی در ذهن خالق یا کاشف آن بوده است. هر روز  مقداری از زمانت را صرف تجسم آنچه در زندگی می خواهی کن .آرام در جائی بی سرو صدا  بنشین . بهترین زمان قبل از خواب  است یا بعد از بیدار شدن در صبح . چشمانت را ببند  وچند نفس عمیق بکش  در ذهنت تصویر آنچه را می خواهی بساز. بعد از چند دقیقه بگو  تمام اینها حق الهی من است . از دعا وعبارات تاکیدی  بیشتری استفاده کن . انجام این  کار روزی ده دقیقه به تو کمک می کند در مسیرت باقی بمانی وقدرت ضمیر نا خودآگاهت را  ، برای رسیدن به هدف بیشتر می کند .
خودت را در حال دریافت خواسته ات  ببین:
باید تصویر ذهنی را که از خودت ساخته ای تغییر دهی .باید خودت را بجای کسی  که  می خواهی بشوی ببینی. اگر می خواهی پدر یا مادری فهمیده تر و با محبت تر شوی  دفعه بعدکه فرزندت ،ترا عصبانی کرد مثل فردیکه میخواهی بشوی رفتارکن. اگر می خواهی  ثروتنمد شوی خودت  را  بی پول و ضغیف نبین . نقص وکمبودت را تاید نکن . از بی پولی  حرف نزن. از رموز  ثروتمند شدن  بطور  قطع صحبت  از ثروت ا ست . نسبت به هر چیز که  دا ری قدر دانی ا ت را بروز بده . موهبت هائی را که نصیبت شده بشمار.با اظهار ثروت  ، سلامت وفرصت های فعلی ات ، وضعیت ذهنی بوجود می آوری که باعث قدرت جذب بیشتری  خواهد شد .
15
شکاف عدم اطمینان را پر کن :
انسان در طول زندگی برای رسیدن  به هدف هایش تلاش می کند واگر این تلاش ادامه داشته باشد قطعا" به آنها می رسد .  اما فاصله زمانی رسیدن به هدف شکافی است که با عث عدم اطمینان می شود واکثر اوقات  انسان را مایوس واز تلاش باز می دارد .این را بدان که هرچیزی که در ذهن وفکرت باشد  روزی به وقوع می پیوندد . خواه منفی وخواه مثبت. این یک قانون جهانی است .هر چیزرا  که در دعاهایت بخواهی ،ایمان داشته باش که به آن دست می یابی وبه تواهداء خواهد شد  . اعتقادات ثابت تو باعث رسیدن به هدفهایت وساختن زندگی دلخواهت می شود . قدرت شخصی  تورا بالا می برد وخاصیتی مغناطیسی بوجود می آورد که خواسته هایت را بسویت  جذب می  کند .
موفقیت هایت را جشن بگیر:
رسیدن به اهداف وموفقیت هایت را جشن  بگیروآنهارا ثبت کن . این کار باعث ایجاد انگیزه ،برای رسیدن به هدف های بالاتر می  شود . هر پیشرفتی  به تویاد آوری می کند که چگونه از پس آن بر آمدی وبا ثبت هدفهائی  که به آن دست یافته ای به توانائی هایت  اعتقاد پیدا می کنی . و تورامصمم می کند  به  هرآنچه که  در زندگی می خواهی برسی.
16
قدرت پرسش:
آقای داناوان می  گوید :
پرسش مهمترین وبرگزیده ترین تدبیری است که تا بحال آموخته ام. من پیشنهاد  می کنم بجای سئولات منفی، سئولاتی از خودمان بپرسیم که تاثیر مثبت دارند. ایشان   اعتقاد دارند سئولاتی مانند : چرا من ؟ چرا نتوا نستم ، آیا می توانم؟ چرا شغلی  بهتر نصیب من نشد؟ و.... اینگونه سئولات حد اقل دومسئله را بوجود می آورد .
1-  بطور ناخود آگاه فکر میکنیم که توانائی انجام کاری را که می خواهیم نداریم .
2-  باعث می شود ذهنمان بی جهت دایره وار به دنبال جوابها ئی بگردد.وبرای اینگونه  سئولات هیچگونه جوابی وجود ندارد.
بجای سئولات منفی فوق می توانیم اینگونه سئوال  کنیم:
چه کنم که این مشکل به بهترین نحو حل شود؟ باید چکاری انجام دهم تا شغل  مورد دلخواهم را بدست بیاورم؟ و....
با طرح این گونه سئولات ذهنمان  به دنبال  راه حل می رود .
هر روز سئوالی در خصوص مشکلات  زندگی ات ، در دفترچه روزانه ات   بنویس  وجوا بهائی که به ذ هنت خطور می کند آنها را یاد داشت کن . آنگاه  ا ز  جوابها وراه حل هائی که بدست می آوری متحیر می شوی.
17
الگوی موفقیت :        
شاید بهترین وکم هزینه ترین تدبیر، برای موفقیت روشی بنام الگوسازی باشد.  بدنبال هرنتیجه ای که هستی، سلامتی ،ثروت ،آموزش، معنویت ، یا هر چیز دیگری. انسا  نهائی هستند که راه  رسیدن  به آن را طی کرده اند.ارزش آن را دارد تا از تجربه وروش  های آنان کمک بگیری .

مراقب باش از چه کسی پند می گیری:
آیا تا بحال  متوجه شده ای که چقدر، مردم آماده اند تورا نصیحت کنند؟  چه از آنها بخواهی یا  نخواهی.
من برای سلامتی هرگز از افراد چاق  که در اصل بیمار هستند پند نمی گیرم  حتی اگر پزشک باشد . چون به حرفهایش ایمان ندارد وگرنه چاقی بیمار گونه خودرا درمان  می کرد .
در مسائل مالی از افراد ورشکسته پند نمی گیرم. چون آنها در خصوص کسب  وکار منفی فکر می کنند. لذا پیشنهاد می دهم  برای موفقیت در هر کاری از افراد ی  الگو برداری نمایید که در زندگی به چیز هائی که تو می خواهی رسیده باشند .
18   
به دیگران کمک کن :
همانطور که تو وخانواده ات از حاصل زحماتت لذت می برید  وزندگی می کنید سعی کن به دیگران کمک کنی. کمک کردن به دیگران خصوصا" افراد نیازمند  باعث رضایت شخصی خود فرد می شود .با کمک کردن به دیگران همیشه پاداش بیشتری نصیبت  می شود. واقعا" تا بحال کمک بی جوابی وجود نداشته است . پرداخت عشریه  یعنی 10% در  آمدت به کلیسا وبنیادهای خیریه  نه تنها آرامش خاصی به انسان می دهد بلکه باعث می  شود در ضمیر ناخودآگاهت فکر کنی فردی ثروتمند هستی که از عهده این کار بر می آیی.  در نتیجه ذهنت باعث شکوفایی می شود . افراد زیادی هستند که منتظرند تا اوضاعشان   بهتر شود وسپس عشریه را بپردازند این نگرش پس روی است . بهترین زمان پرداخت عشریه  وکمک به دیگران زمانی است که خودت نیاز مندی. این کار درهای برکت را بر رویت باز می  کند واین یک قانون جهانی است. که از هر دست که بدهی از همان دست می گیری.
همیشه  آماده یاد گیری باش :
پیشنهاد می کنم هر روز 10 تا 15 دقیقه از وقتت را صرف  خواندن کتابهای خود یاری والهام بخش یا کتابها ی مورد علایقت کن .با این تغییر ساده  سالی پنجاهد ساعت از وقتت را صرف بدست آوردن اطلاعات کرده ای وطی پنج یا ده سال  با  صرف دقایقی اندکی در روز می توانی فردی ماهر در سطح جهانی شوی . بسیاری از مردم بعد  از پایان دوران مدارس یا دبیرستان ویا دانشگاه دیگر به تحصیل ادامه
19
نمی  دهند .بلکه وقتشان را صرف خواندن روزنامه، مجله های آبکی ،رمان ویا حوادث دلخراش  وچنجش آور می کنند  ویا  در اتومبیل خود با آهنگ های تند همخوانی می کنند. من  نمیگویم همه را رها کن بلکه اندکی از وقتت راصرف خواندن مطالبی کن که اطلاعاتت  همزمان با تغییرات جهانی هماهنگ باشد .زمانی را به تفریح اختصاص بده : همه ما به  تفریح نیاز داریم مهم نیست که چقدر از کارت لذت می بری وبه آن علاقه داری.مهم این  است که هر چند وقت یکبار به خودت استراحت بدهی . گاهی دست کشیدن از کار های همیشگی  چه در شغل وچه در کارهای خانه ،باعث می شود ذهنت باز شود وبه عقیده های جدید  واندیشه های جدید دست یابی. مدتی را صرف بازی و تفریح کن ، چون آرامتر می شوی  واحساس سلامتی بیشتری می کنی وعشق بیشتری به زندگی پیدا می کنی. آنچه را نمی خواهی  تحمل نکن:  در بحث آموزش موردی بنام برد باری وجود دارد.بردباری کردن در چیزهائی که  به هردلیل آنهارابه سختی تحمل می کنی ، همچون ناراحتی های جزئی مانند : دوست یا  همکاری که همیشه دیر سر قرار می آید ویا مسائل جدی تر ویا دوستی با افرادی که باعث  سرشکستگیت  می شوند ویا تحمل رئیسی که بسیار بدرفتاری وبی احترامی  می کند. هیچکس  مجبور نیست ناراحتی وبی احترامی را تحمل کند. باید با آنان صحبت کنی واحساست را به  آنها بگوئی وحتی اگر لازم باشدبا آنان قطع رابطه کنی ویا به فکر شغل ومقام دیگری  باشی . چون تحمل اینگونه سختی ها باعث یاس وناامیدی می شود وحتی باعث تحلیل رفتن  استعدادها وسر خوردگی در  انسان میشود .این زندگی توست ، نه لباس عاریه وبستگی به  تودارد که آن را چگونه بسازی .
20
نتیجه:
با خواندن این کتاب متوجه می شوی  که داشتن شادی پابرجا وزندگی مهیج وشیرین ولذت بخش آنقدر ها هم به آموزشهای آنچنانی  وتغییرات جدی نیاز ندارد .بلکه فقط نیازمند تغییرات جزئی در رفتار ونگرش ما  دارد.این تغییرات کوچک ،که در زندگی وکارهای روزمره مان بوجود می آوریم باعث می شود  که قدرتمان را پس بگیریم ونوعی از زندگی را که برای آن بدنیا آمده ایم بسازیم.سعی  کن هروز مطالب نشاط آور والهام بخش بخوانی مهمتر از همه از زندگی لذت ببر.با خودت  مهربان باش .حتما" واجب نیست که بی عیب باشی ،آرام باش ویاد بگیر که زندگی را آسان  بگیری وبا افرادی که در زندگی با آنها روبرو می شوی مهربان باش مهمتر از همه با  خودت ملایم ومهربان باش.

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید