آموزشگاه فنی وحرفه ای منصوریه

درروزکارآفرینی وآموزشهای فنی وحرفه ای ضمن تبریک این روزودعوت جوانان عزیز منصوریه ای به استقبال ازآموزشهای فنی وحرفه ای،یادآوری میشود:هم اکنون حدود14 سال ازتاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای منصوریه میگذرد.دردهه 70 که دوران شکوفایی منصوریه بودومردم منصوریه بیش از12 هکتارزمین جهت سازندگی دراختیار مسئولین گذاشتند.پس ازساخت دبیرستان بزرگ دخترانه توسط مهندس جعفری زاده که هم اکنون راهنمایی ودبیرستان دخترانه ازآن استفاده میکنند.باتلاش نماینده وقت مرحوم حاج زارعی (ره)مجوز ساخت آموزشگاه فنی وحرفه ای نیزبرای منصوریه گرفته شد.مردم که باکمال میل زمین دراختیار این سازمان گذاشتندانتظارداشتندجوانان مستعد منصوریه بااستفاده از تجهیزات آن مهارتهای فنی جهت جذب دربازارکارراکسب نمایند.دستگاههای آموزشگاه شامل دستگاههای تراش،دریل و....واردآموزشگاه هم شد.ولی معلوم نشدبه چه علت شبانه آنرا بارگیری وبه شهرستان برخورداردیگری ازاستان حمل نمودند!!!!!!!!بنده درهمان وقت طی چاپ مطلبی درویژه نامه کیهان آن عمل رادهن کجی به مردم منصوریه تلقی وخواستاربازگرداندن تجهیزات شدم.ازطرفی جوانان باامضاءنامه ای خواستاردراختیارگذاشتن سالن برای استفاده ورزشی تا تجهیز آن شدند.بعدازآن بودکه سازمان فنی حرفه ای جهت رفع تکلیف آنرابه آموزشگاه گلدوزی .خیاطی و...تبدیل نمود.

هرچندجوانان منصوریه ازمزایای سرنوشت ساز این آموزشگاه محروم شدند،اما عده ای از خواهران مادرآن دوره هایی را گذراندند.البته برای جبران مافات هنوزهم دیرنشده .امیدوارم سازمان  آموزشهای فنی وحرفه ای بابازگرداندن تجهیزات آموزشگاه حق ضایعه شده مردم منصوریه رابه آنهابازگرداند.وقسمتی رانیزجهت آموزش خواهران درنظربگیرند.

انشاءالله.

/ 2 نظر / 2 بازدید
شاخه ی بهبهان جنبش سبز

وبلاگ شاخه ی بهبهان جنبش سبز با مطالب زیر به روز است (لطفاً در نظر سنجی ما شرکت کنید !) : -- "عملکرد یک ساله ی فعالین اصلاح طلب بهبهان را در حمایت و دفاع از جنبش سبز ، و همچنین انتقاد از رفتار دولت و حکومت (تقلب انتخاباتی ، سرکوب و کشتار مردم ، شکنجه و تجاوز در زندانها و سانسور و سرکوب رسانه ای ) چگونه ارزیابی می کنید ؟" - کروبی: به پیروزی مردم اطمینان دارم - چرایی عدم دستگیری رهبران سبز - افشای همکاری صدا و سیما با دستگاه های اطلاعاتی - موسوی : اهداف بلند و شرافتمندانه ی جنبش سبز می تواند لغزش های جامعه را کاهش دهد - فاطمه رجبی: ما دنبال حکومت اسلامی بودیم، نمی دانم جمهوری اسلامی از کجا پیدا شد - “نیایش سبز” را بر تارک دعاهای خود قرار دهیم - عضو کمیسیون اجتماعی : اظهارات جنتی، افترا و تشویش اذهان عمومی است - پیام کروبی به مناسبت ماه رمضان : از خدا بخواهیم در کار بندگان گرفتار ظلم حاکمان فرجی حاصل آورد - آیا چیزی از سپاه پاسداران به جای مانده است ؟ - علیرضا علوی تبار : حکومت روز به روز ترکیبی نظامی تر و امنیتی تر پیدا می کند - متن کامل سخنرانی معاون اطلاعات قرارگاه ثارالله در جمع افس

شاخه ی بهبهان جنبش سبز

وبلاگ شاخه ی بهبهان جنبش سبز با مطالب زیر به روز است (لطفا در نظرسنجی وبلاگ شرکت کنید) : -چرا روی دیوار مساجد شعار نوشته شد ؟ - مروری کوتاه بر سرکوب دگراندیشان در ایران - سردار مشفق و کودتاي انتخاباتي –بخش نخست(ویدئو) http://www.beh-sabz.blogfa.com