تاريخچه منصوريه از توابع بهبهان استان خوزستان

سامرست مولف کتاب <تاریخ جهان> درمورد علم تاریخ می نویسد: تاریخ عبارت است از سرگذشت اقوام مختلف جهان که طی قرنها به پیشرفت تمدن کمک کرده اند. بعضی از انان باهمکاری اقوام دیگر و برخی به تنهایی. بنده دراین نوشتار به پشتوانه بیست سال خدمت افتخاری قصد دارم علل و عوامل عقب ماندگی روستایمان رابرسی کنم چراکه این عقب ماندگی مختص جای بخصوصی نیست. اسمان همه جا یکرنگ است ولی بامختصر تفاوتی.گاهی با ازخود گذشتگی فردی جایی ازسیاه به خاکستری تبدیل شده.منصوریه که سوژه مورد بحث ما است به بی واسطه بنا به شواهد موجود و روایات تاریخی برویرانه های ارجان بناشده است. پس بهترین نام برای بازسازی ارجان همان اسم اصلی و پرافتخارارجان بوده است.مورخین و جهانگردان خارجی هم برهمین نام تکیه دارند . برای مثال بارون دوبد که دردوره حکومت محمدشاه به این منطقه سفر می کند و می نویسد منصوریه بر روی خرابه های ارجان بناشده و حتی با مصالح به جا مانده ازساختمانهای ارجان  ساخته شده.او برای منصوریه واژه روستا را بکار نبرده و گفته است  شهرک منصوریه.و بطورمفصل ازمحصولات باغی منصوریه که به اطراف هم صادر میشده یادکرده است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد دهاقان اصفهان

برادر بهمن پور زحمات شما در شناساندن شهرمان قابل تقدیر است وموجب افتخار