گشتی درکوچه باغهای منصوریه

بهشت گمشده اینجااست ایدوست ............اگراهل دل وگشت وگذاری

غروب 18 تیروقتی پس از 12 ساعت کارفشرده آنهمدرروزجمعه خیلی خسته ازکارخانه برمیگشتم ناخودآگاه روانه باغ درمنصوریه شدم.وقتیرسیدم بلا فاصله باآب خنک کانال گردوغباروخستگی راازجسم روح خودزدودم وواردکوچهباغی شدم که خاطرات شیرین تمام عمرم رابرایم تداعی میکند.کوچه باغهایی کهشایدتعدادکمی ازمردم شهرمان ازآن خبرداشته باشند.کوچه باغهایی که طراوت وشادابی آندرایرن کم نظیر است.کوچه باغهایی که درکمال زیبایی درانزوابسرمیبرند.براستی مردمباصفای شهرمان که عاشق طبیعتندوتفریح آخر هفته شان تحت هرشرایطی برقرارخواهد بودچرا منصوریه رافراموش کرده اند.؟مردم منصوریه چرابرای جذب گردشگران خوش ذوق بهبهانی سرمایه گذاری واعتمادسازی نمیکنند؟تاسیس پارک عمومی دردل این باغهای زیبا که از اول فروردین بابه دست آمدن شاه توت تاآخر پاییزبه ترتیب زردآلو،سیب،انگور،انجیر،به،انار،آلوچه.شفت آلوو...برای پذیرایی ازمیهمانان خود آمادگی داردمیتواندضمن فراهم آوردن اوقاتی خوش برای همشهریان جوانان زیادی رانیزمشغول نماید.هواکه تاریک شدبابدرقه چهچهه قناریهای وحشی آن فضای دلنشین رارهاوروانه کنج خانه با هوای مصنوعی شدم که هزاران اماواگراز کاستیهای شهرم به استقبالم آمدند.

/ 1 نظر / 2 بازدید
شاخه ی بهبهان جنبش سبز

وبلاگ شاخه ی بهبهان جنبش سبز با مطالب زیر به روز است : - رفسنجانی : گروهی، مردم هوشمند را مانع زیاده خواهی سیاسی خود می دانند - ديدار خامنه ای با اعضاي دفتر رهبري و سپاه حفاظت - استفتائی که بدون توضیح حذف شد - بلوچستان، قربانی سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی - میر حسین موسوی : سرنوشت اقتدارگرایان در سراسر جهان شبیه هم است - کروبی : شورای نگهبان نهال تقلب در کشور را نهادینه کرده - متن دفاعیه ی تکان دهنده ی عیسی سحرخیز در محکمه(در چهاربخش) http://www.beh-sabz.blogfa.com