جشن بزرگ میلادامام رضا (ع)درقدمگاه مبارکش .

 
برکت میلادامام هشتم(ع)برای مجاورین قدمگاه آنحضرت ومردم شهرستان بهبهان

چندروزی است که به دستورمهندس باذلی محبوب فرماندارپرتلاش شهرمان ،بهسازی جاده واطراف قدمگاه امام رضا (ع)باجدیت هرچه تمام تر،جهت برگزاری جشن بزرگ وباشکوه میلادآن حضرت دردست اقدام است.

امشب که به اتفاق دوستان به منظورشرکت درمراسم افتتاح خانه قرآن امام حسن مجتبی به منصوریه رفته بودیم ،پس ازختم جلسه معنوی آنجا به پیشنهادجناب آقای قیصری معاون محترم فرمانداربه قدم گاه امام رضا(ع)رفتیم.مهندس باذلی ومسئولین ادارات ،ارشاداسلامی ،میراث فرهنگی،تبلیغات اسلامی ،شهرداری ،سپاه وهمکاران فنی آنها هم یکی پس ازدیگری درمنطقه حاضرشدندودرحضورفرمانداربه مرورکارهای فرداپرداختند.

فرماندارشهرمان که گزارش عملکردسه روزه ستادبرگزاری جشن راتشریح مینموداظهارداشت:طی 3 روز6000مترمربعاطراف قدمگاهزیرسازی وآماده آسفالت شده.کلیه پایه های برق روستابه چراغ خیابانی مجهزشده.شبکه آب آشامیدنی روستا به زودی تکمیل خواهدشد.سرویس دانش آموزان روستا که درحال ترک تحصیل بودندبرای رفت وبرگشت به بهبهان مهیاگردید.صحن قدمگاه تاقبل ازبرگزاری مراسم موکت وفرش خواهدشد.

مهندس باذلی محبوب اشاره ای هم به بازدیدخودازروستای بسییارمحروم بجک تشان نمودکه علاوه بردستورتکمیل آبرسانی ودیگرکمبودهای روستا،برای 12 نفرازچهارخانواده شهیداین روستای محروم سفرخارج ازنوبت به عتبات عالیات تدارک دیده اند.همچنین اشاره ای هم به ساخت زائرسرای بهبهانیهادر مشهدمقدس توسط خیرین اشاره نمودکه زیربنای آن 1500 مترخواهدبود.

بااین وصف جشن میلادامام هشتم (ع )به حرکتی عمرانی وسازنده برای مجاورین وآسایش زائرین قدمگاه آنحضرت در10 کیلومتری شهرستان بهبهان تبدیل خواهدشد.

مراسم جشن بزرگ میلادبابرنامه های متنوع یک شنبه شب دراطراف قدمگاه امام رضا (ع) ازساعت 7 شب شروع خواهدشد.برای ایاب وذهاب همشهریان ،ایستگاههای صلواتی هم دایرخواهدبود

/ 0 نظر / 3 بازدید