حضوربازرسان وزارت کشوردرمنصوریه

بلاخره پس ازبیست سال تلاش فعالان اجتماعی ،سیاسی ،عمرانی ،مذهبی و.....درمنصوریه وتلاش نمایندگان مجلس ازدوره چهارم تاکنون ،ومساعدت سخاوتمندانه فرمانداروقت بهبهان حاج آقای توفیقی .باحضوربازرسان وزارت کشوردرمنصوریه جهت مشاهده استعدادهای صنعتی ،کشاورزی،تجاری وجمعیتی شهرشدن منصوریه مراحل پایانی خودراطی مینماید.

طبق اطلاعات موثق ،نظربازرسان نسبت به درخواست اهالی (ارتقاءمنصوریه ازدهستان به شهر)مثبت بوده است

همانگونه که بارهابنده یادآوری نموده ام شرایط منصوریه به دلایل فراوان به گونه ای است که اداره آن باقوانین روستایی غیرممکن گردیده.برای مثال منصوریه باجمعیتی بیش از 7000نفریک ورزشگاه ندارد.یک درمانگاه شبانه روزی ندارد.برای حل اختلافات کسی آن گونه که بایدخودرامسئول نمی داندو............

/ 0 نظر / 2 بازدید