سیزده بدردرمنصوریه ازدهه 30 تاکنون

 

 

 

 

 

 

  

منصوریه ازدهه های گذشته باتوجه به دارا بودن صدها هکتارازباغهای زردآلو،سیب،بیدهای سایه گستر،انگور،انجیر،انارو...که تصویرفوق نمای کوچکی ازآن درهمین فصل است،به دلایل فراوان درروز13 نوروز پذیرای هزاران نفرازهمشهریان بهبهانی بود.علت این همزیستی مسالمت آمیز که درطول سال تداوم داشت علاوه برفاصله نزدیک باشهرستان ،تشاهبات فرهنگی،پیوندهای فامیلی،تعاملات ومشترکات اقتصادی وفضای بسیارامن باغات منصوریه برای مهمانان بوده وهست.

دردهه 30 که وسایل نقلیه موتوری بسیارکم بودروز 13فروردین قبل ازطلوع خورشیدمردم بهبهان به وسیله درشکه،دوچرخه،اسب واسطر،معدوداتومبیلها ی موجود،کامیونت وپیاده خودرابه منصوریه میرساندندتاجایی مناسب که بعضا ازپیش تدارک دیده بودندراازدست ندهند.چراکه کمترمنصوریه ای بودکه چندین خانواده بهبهانی فامیل نزدیک نداشته باشد.(من یکباردرهمین رابطه تحقیق نمودم  ودرنتیجه معلوم شدکه دردهه 30 و40 بیش از45خانواده بهبهانی ومنصوریه ای باهم پیوندفامیلی برقرارنموده اند.)  گاهی دیده میشدکه دریک باغ چندین خانواده  ازفامیل دورهم بودند.

تااواخردهه 40این فرایندبرقراربود.اما فروانی ماشین ودیدنیهای بکراطراف شهروحتی دورترباعث شده تادرسالهای اخیراکثرمردم  منطقه حتی اهالی منصوریه باغهای سرسبز باعطرشامه نوازگلهای بهاری،آبهای روان،سایه سارهای درختان مختلف ،کوچه باغهای رؤیایی بادرختان سربه فلک کشیده وجویبارهاباگلهای بنفشه وپونه وآوای دلنوازقناریهای وحشی وبلبلان رابه مشتاقان این مناظرخدادی که کم هم نیستندبسپارند.البته اخیراویلا سازی به شکل مدرن توسط همشهریان منصوریه وبهبهانی درباغات رواج پیدانموده که چگونگی این پدیده به بحث کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

سالی خوب وخوش درپیش داشته باشید

 

 

 

 

 

 

منصوریه ازدهه های گذشته باتوجه به دارا بودن صدها هکتارازباغهای زردآلو،سیب،بیدهای سایه گستر،انگور،انجیر،انارو...که تصویرفوق نمای کوچکی ازآن درهمین فصل است،به دلایل فراوان درروز13 نوروز پذیرای هزاران نفرازهمشهریان بهبهانی بود.علت این همزیستی مصالمت آمیز که درطول سال تداوم داشت علاوه برفاصله نزدیک باشهرستان ،تشاهبات فرهنگی،پیوندهای فامیلی،مشترکات اقتصادی وفضای بسیارامن باغات منصوریه برای مهمانان بوده وهست.

دردهه 30 که وسائل نقلیه موتوری بسیارکم بودروز 13فروردین قبل ازطلوع خورشیدمردم بهبهان به وسیله درشکه،دوچرخه،اسب واسطر،محدوداتومبیلها،کامیونت وپیاده خودرابه منصوریه میرساندندتاجایی مناسب که بعضا ازپیش تدارک دیده بودندراازدست ندهند.چراکه کمترمنصوریه ای بودکه چندین خانواده بهبهانی فامیل نزدیک نداشته باشد.(من یکباردرهمین رابطه تحقیق نمودم  ودرنتیجه معلوم شدکه دردهه 30 و40 بیش از45خانواده بهبهانی ومنصوریه ای باهم پیوندفامیلی برقرارنموده اند.)  گاهی دیده میشدکه دریک باغ چندین خانواده دورهم بودندکه به رغم فامیل بودن کمترهمدیگررابه این شکل میدیدند.

تااواخردهه 40این فرایندبرقراربود.اما فروانی ماشین ودیدنیهای بکراطراف شهروحتی دورترباعث شده تادرسالهای اخیراکثرمردم  منطقه حتی اهالی منصوریه باغهای سرسبز باعطرشامه نوازگلهای بهاری،آبهای روان،سایه سارهای درختان مختلف ،کوچه باغهای رؤیایی بادرختان سربه فلک کشیده وجویبارهاباگلهای بنفشه وپونه وآوای دلنوازقناریهای وحشی وبلبلان رابه مشتاقان این مناظرخدادی که کم هم نیستندبسپارند.البته اخیراویلا سازی به شکل مدرن توسط همشهریان منصوریه وبهبهانی درباغات رواج پیدانموده که چگونگی این پدیده به بحث کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

 

 

 

 

 

 

منصوریه ازدهه های گذشته باتوجه به دارا بودن صدها هکتارازباغهای زردآلو،سیب،بیدهای سایه گستر،انگور،انجیر،انارو...که تصویرفوق نمای کوچکی ازآن درهمین فصل است،به دلایل فراوان درروز13 نوروز پذیرای هزاران نفرازهمشهریان بهبهانی بود.علت این همزیستی مصالمت آمیز که درطول سال تداوم داشت علاوه برفاصله نزدیک باشهرستان ،تشاهبات فرهنگی،پیوندهای فامیلی،مشترکات اقتصادی وفضای بسیارامن باغات منصوریه برای مهمانان بوده وهست.

دردهه 30 که وسائل نقلیه موتوری بسیارکم بودروز 13فروردین قبل ازطلوع خورشیدمردم بهبهان به وسیله درشکه،دوچرخه،اسب واسطر،محدوداتومبیلها،کامیونت وپیاده خودرابه منصوریه میرساندندتاجایی مناسب که بعضا ازپیش تدارک دیده بودندراازدست ندهند.چراکه کمترمنصوریه ای بودکه چندین خانواده بهبهانی فامیل نزدیک نداشته باشد.(من یکباردرهمین رابطه تحقیق نمودم  ودرنتیجه معلوم شدکه دردهه 30 و40 بیش از45خانواده بهبهانی ومنصوریه ای باهم پیوندفامیلی برقرارنموده اند.)  گاهی دیده میشدکه دریک باغ چندین خانواده دورهم بودندکه به رغم فامیل بودن کمترهمدیگررابه این شکل میدیدند.

تااواخردهه 40این فرایندبرقراربود.اما فروانی ماشین ودیدنیهای بکراطراف شهروحتی دورترباعث شده تادرسالهای اخیراکثرمردم  منطقه حتی اهالی منصوریه باغهای سرسبز باعطرشامه نوازگلهای بهاری،آبهای روان،سایه سارهای درختان مختلف ،کوچه باغهای رؤیایی بادرختان سربه فلک کشیده وجویبارهاباگلهای بنفشه وپونه وآوای دلنوازقناریهای وحشی وبلبلان رابه مشتاقان این مناظرخدادی که کم هم نیستندبسپارند.البته اخیراویلا سازی به شکل مدرن توسط همشهریان منصوریه وبهبهانی درباغات رواج پیدانموده که چگونگی این پدیده به بحث کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

/ 1 نظر / 18 بازدید
هراطلاعاتی میخوای اینجا هست

با سلام.... خواهان تبادل لینک با وبلاگ زیبای شما هستیم. خواستی برو به قسمت تبادل لینک تو انتهای ستون سمت راست روی ارسال لینک کلیک کن راهنماروبخون انجام بده اتوماتیک توسایتم لینک شو نکته قرار گرفتن لینک شما چند دقیقه طول خواهد کشید بعد از چند دقیقه خواهید دید که لینکتان در سایت قرار دارد میدونی که تبادل لینک چقد تو بالا بردن رتبه سایت مهم این قسمتم میتونی بری http://moejezat.mihanblog.com/extrapage/1