ضرب المثل

 

 برای امروز   

- بکوش در آبادانی دنیای خود چنان چه می  خواهی دائم در آن زندگی کنی. (امام علی( ع))
- کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا  (ضرب المثل شرقی)
- نشانه و مشخصه عاقل  ترین مردم، خوش اخلاق ترین آنهاست. (امام صادق (ع) )
- کار ریشه  های تلخ و میوه شیرین دارد. (ضرب المثل آلمانی)
- نگارش اندیشه  ها، سرمایه آینده است. (ضرب المثل اسپانیائی)
- تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می  آورد. (پوسه نه)
- کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. (ضرب المثل ژاپنی)
- اگر مردم را به حال خود گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت. (توماس مان)
- آزادی در بی  آرزوئی است. (بودا)
- در عالم دو چیز از همه زیباتر است:  آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. (کانت)
- هیچ  کس به اندازه ابلهی که زبانش را نگه می دارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد. (سنت فرانسیس)

/ 0 نظر / 2 بازدید