تاییدصلاحیت نهایی

براساس اطلاعات موثق، شورای محترم نگهبان
صلاحیت 13نفرتاییدصلاحیت شدگان مرحله دوم رابرای حضوردرانتخابات دوره نهم مجلس
شورای اسلامی درشهرستان بهبهان تاییدنهایی نمود.

آقایان

1- حاج محمدباقرشریعتی

2- صدرالله چمن

3- عزت الله اشتری

4- عزیزسالاری

5- حمیدمصدر

6- سدسعیدمیری

7- فریدون قنواتی

8- ابولحسن غلامی پور

9- عزیزالله بابلی

10- پرویزبهمئی

11- جمال مدرسی

12-حجت الاسلام سیدی

13-حسن کریمی

/ 0 نظر / 2 بازدید