4ساعت انتظاردربیمارستان تامین اجتماعی برای حضوردراتاق پزشک عمومی

آقای رئیس بیمارستان تامین اجتماعی بهبهان شمابرای جان آدمها چقدرارزش قائلید!!!؟ ساعت 5/5عصرامروز دونفربیمارکه یکی ازآنهادچارتب وگلودردبودرابه بیمارستان تامین اجتماعی بردم همین الان یعنی ساعت 20/9دقیقه تماس گرفتندکه بلاخره موفق به دیدارآقای پزشک شده اندومنتظربرگشت به خانه هستند. اگرازغصه نمردم وبرگشتم ادامه مطلب راخواهم نوشت!!!!!!!!

به بیمارستان رفتم وسراغ مسئول وقت راگرفتم.یک نگهبان مرانزدایشان برد.محترمانه به وی گفتم:چرابایدیک بیماحدود5ساعتدرانتظاررفتن نزدپزشک بنشیند؟گفت:فصلپاییزاست.زمستان ازاین بیشترهم میشود.گفتم خوب چراپزشک اضافه نمیکنید؟کسیکه 5ساعت روی صندلی بنشیندمریض هم نباشدمریض میشود.آخریک پزشک بااینهمه جمعیت چگونه میتواندجوابگوباشد؟ایشان مدعی بودکه دونفرپزشک هستند.ولی بیماران میگفتنددراتاق پزشک که نیست.بعضی میگویندرفته شام بخورد.سوپروایزرمیگفت رئس بیمارستان چکارکند؟درخواست داده پزشک نمیدهند.

آقای ریئیس بیمارستان داروهای تخصصی وحتی داروی اصلی معده ،کلیه،اسخوان و...که ندارید.برای سرماخوردگی هم که باید5ساعت درنوبت معطل شد.شمابرچه ریاست میکنی؟نداری وجواب سربالا که رئیس نمیخواهد.این مردمی که به آنجا مراجعه میکنندعمروجوانی خودراداده اندتااین دم ودستگاه آماده شودوشما رئیس آن شویدوحقوق ومزایای آنچنانی دریافت نمایید.کجای دنیا باصاحب خانه وکارفرمای خوداینگونه رفتارمیکنند؟امروزه دردنیامسئولین برای ثانیه هابرنامه دارند.شما چگونه به خوداجازه میدهیدکه نه تنها باوقت ،بلکه باجان وسلامتی مردم اینگونه بازی کنید؟

 

/ 3 نظر / 30 بازدید
خودم

برو بابا اقای بهمن پور با این وبلاگت این چرت و پرتا چیه که توش مینویسی هرجا هم میشینی پزش رو میدی که وبلاگ دارم مگه وبلاگ داشتن کار سختیه؟؟؟؟ به جای این چرند بافی ها خودتو اصلاح کن از شما بهترا و تحصیل کرده تر تو منصوریه خیییییییییلی وجود داره ولی اصلا مثل شما مغرور نمیشن اخه مگه کی هسی که فکر میکنی از بقیه بالاتری ها؟؟؟؟ این یه انتقاد بود امیدوارم بدتون نیومده باشه

ريش سفيد

باسلام خدمت برادر ارجمند جناب آقاي بهمن پور عزيز وضمن اينكه از حرفهاي بيخود اين چنين افرادي ناراحت نشده باشيد و در به نتيجه رساندن اهدافتان پيروز و سربلند باشيد و همچون وبلاگ بي طرفي مايه افتخار و سربلندي ما منصوريه ايها در سرتا سر جهان مي باشد . و در جواب اين فرد به ظاهر فهميده (خودم) بگويم كه افرادي امثال شما هستند كه هميشه جلو پيشرفت علمي فرهنگي منصوريه را گرفتن و اگر شما درست ميگين بسم اله شما بفرماييد وبلاگ بهتر درست كنين .من منتظرم

ريش سفيد

باسلام و سپاس با درود فراوان به روح و تينت بزرگ ريش سفيدهاي واقعي . جناب اقاي بهمن پور عزيز اين حقير كه جسارت كرده و نام خود را ريش سفيد گذاشتم حقيقتا ريش سفيد نيستم و حتي راستش را بخواهي حتي ريش هم ندارم ولي رو سخنم با آنهايي است كه ريش سفيد نيستن و حتي شايد ريش هم ندارند ولي به جاي ريش سفيدهاي منصوريه حرف مي زنند و سرخود تصميماتي ميگيرندوبجاي پيشبرد علم وفرهنگ غني مردم منصوريه هنوز در عصر حجر بسر مي برند و خود را مالك ميدانندو حتي در اين شبها نيز شاهد ان هستيم كه عزاي سيد شهيدان را بهانه اي براي پيشبرد اهدافي از قبيل پيمانكاري خود قرار دادند و.از ان بهره ميبرند در صورتي كه كجاست گوش شنوايي كه بشنودوكجاست چشم بينايي كه ببيند منصوريه العان بابت نوسازي دبستان دخترانه حدود 6 سال است كه فاقد دبستان دخترانه ميباشددرصورتي كه ساخت يك مدرسه در بهبهان حدود 2 سال بيشتر طول نميكشد. دلم ميخواست كه يكي از مسئولين بيايد و وضع درس خواند پايه دبستان دختران منصوريه را ببيند به والا اگر اشك نريخت شمر زمان است.