کنکوریهای منصوریه امسال خوش درخشیدند.

طبق اطلاعات واصله کنکوریهای شهرمان درسال  94نسبت به ادوارگذشته جایگاه بهتری کسب نموده اند.

نتایجی که تااین لحظه به دستمان رسیده :خانم شیوا خلفی رتبه2000تجربی آقای فرشادکوهی 1700 ریاضی .وآقای آریان خرم رتبه 600تجربی.

ضمن تبریک به این عزیزان وخانواده های محترمشان ازخداوندمتعال برایشان آرزوی موفقیت روز افزون مسئلت مینماییم.

امیدوارم درروزهای آتی شاهدانتشاراسامی بیشتری باشیم.بازدیدکنندگان محترم هم میتوانندمارای دراین راه یاری نمایند.چنانچه تصاویراین عزیزان هم به دستمان برسدمنتشرخواهدشد.

/ 0 نظر / 24 بازدید