وام خوداشتغالی

به نقل ازسایت فارنک:بانکها10 میلیون تومان وام خوداشتغالی پرداخت میکنند.

رئیس کمیسیون اصل نود(محمدعلی پورمختار)گفت:بارایزنیهای صورت گرفته بانکها 10 میلیون تومان تسهیلات خوداشتغالی دراختیارجوانان قرارمیدهندودرقبال آن فقطیک ضامن میگیرند. 

/ 0 نظر / 2 بازدید