معجزه بارداری وزایمان یک خانم.

معجزه در بارداری و زایمان یک خانم + عکس

  ارسال برای دوستان

معجزه در بارداری و زایمان یک خانم

 

 

باردار شدن مادری70 سانتی متری !!!


این مادر 70 سانتی که دارای دو بچه است و 32 ساله است ....علی رغم هشدار پزشکان برای بار سوم حامله شده است .

 

باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری-------------------------------------

تولد سومین فرزند مادر 70 سانتی متری

Persianv.com At sitePersianv.com At sitePersianv.com At sitePersianv.com At site


/ 1 نظر / 2 بازدید
یک وبلاگ نویس

.:_\| بترسیم از روزی که کشتن انسان ها لذت بخش شود ! طالبان ، این ویروس و میکروب سیاسی که توسط سیاست مداران آمریکایی ساخته و در حیاط خلوت آمریکا پرورش یافت ، روزانه جان چندین انسان بیگناه را در افغانستان می گیرد و به کار خود برچسب وطن پرستی می زند ! قلمداد کردن طالبان افغان در گروه “ابلهان و جاهلان” کار آسانی است ، برای اینکه تمامی شواهد اثبات می کند که طالب ها از داشتن عقل عاجز هستند و طوری ذهنشان شستشوی مغزی شده که چاره ای جز کشتن و منفجر کردن خود ندارند. حمله به مدارس ، پایگاه های پلیس ، اتوبوس ها و جاده ها اعمالی هستند که طالبان به آن افتخار می کند . گذشته از اینکارها ، سربریدن افراد بیگناه توسط طالبان افغان یک نوع شجاعت محسوب شده و نشان از غیرت وزین پشتونها دارد ! :_|/|-|<