چراجزیره؟

درپی انتشارمطلبی تحت عنوان ،ازاین به بعدبنویسیم جزیره منصوریه.دربخش نظران این پایگاه و درسطح شهرمان سئولاتی مطرح شده که لازم  دیدم  دراین بارچندنکته رایادآوری نمایم.

بازدیدکنندگان محترم  این پایگاه (گذشته ازهم وطنانی که ازدیگرنقاط کشوروجهان)سه دسته هستند.یک دسته آنهایی هستندکه عاشق شهروزادگاهشان هستندوضمن بازدیدمستمرازسایت ،بااسم ورسم حقیقی نظرات ارشادی وانتقادی خودرامطرح میکنند.

دسته دوم بازدیدبازدیکنندگانی هستندکه اگرمطالب راوفق مراددیدندکه هیچ ،اما اگرضدمنافع شخصی  آنها باشد،اصل موضوع رافراموش میکنندویکسره به منظورانحراف افکارعمومی  باادبیاتی عوام فریبانه وتکراری میروندسراغ تخریب نویسنده مطلب وکسانی که حرف حقی زده اند.

اما دراین میان بخش سومی  هم هست که معیارشان عملکردهااست.وآن اکثریت قاطع مردم منصوریه است که از28 سال پیش باعزم واراده پولادین وپرداخت هزینه های سنگین به مسئولین اثبات نموده اندکه قابلیت وظرفیت تبدیل شدن  روستای منصوریه به شهررادارند.وآن زمانی بودکه مسئولین شهرستان میگفتندطبق قانون به روستا کنتورآب تعلق نمیگیرد.واین مردم به رغم تبلیغات مسموم  عده اندکی که خوشبختی ومنافع خودرادرعقب ماندگی منصوریه میدانستند،باتامین هزینه هاقدم اول رادرراه شهریت منصوریه برداشتندوپس ازمشورت بافرماندارمردمی وقت(زنده یادحاج زارعی قنواتی)اولین نامه درخواست شهرشدن منصوریه راتوسط خادم خودشان تقدیم نمودندوپس ازطرح وپیگیری موضوع تنهاایرادمسئولین وقت فاصله کوتاه منصوریه بامرکز شهرستان بودکه بنده بلافاصله بابرشمردن ناکارائیهای قوانین روستایی درمنصوریه وبیان نمونه هایی ازشهرهای کنارهم درشمال کشوربدون هیچ فاصله ای به آن پاسخ اعتراض نمودم وحمایت مردم حق شناس منصوریه ازحقیربجایی رسیدکه باتشکیل شورای بهداشتی بارای مستقیم مردم به اتفاق دوستان ،شهرداری خودگردان منصوریه راتاسیس نمودیم که وقتی استانداروقت رابه بهانه افتتاح آن به منصوریه آوردیم گفت :اینکاردرکشوربرای اولین باراتفاق افتاده وبه درخواست مادستوردادازآن پس شهرداری بهبهان حقوق کارکنان آنرابپردازدوسیمان بهبهان هم یکدستگاه تراکتورتجهت شخرداری منصوریه حتویل بنده بدهد.حالاسئوالم ازآقایانی که ازمطلب بمذکوربرآشفته اندوبه هردری میزنندتابنده راازنوشتن حقایق بازدارنداین است ،دلیل اینکه آقای مهندس مقیمی استانداروقت خوزستان دستوردادندکارخانه سیمان وسیله حمل زباله شهرداری منصوریه وشهرداری بهبهان حقوق کارکنان شهرداری خودگردان منصوریه رابپردازندچه بود؟غیرازاین بودکه استدلال مادررابطه باتضعیع حق منصوریه راپذیرفت.بعدازآن هرچه خواستندمردم منصوریه برای شهرشدن اجابت نمودند،12 هکتارزمین به سایت اداری منصوریه تخصیص دادندویک هیئت جهت نظارت برواگذاری تعیین نمودندوآن هیئت بزرگواراین حقیررابه عنوان پیگیری کارها انتخاب نمودند.تمام نمایندگان  شهرستان ازدوراول تانماینده فعلی ومسئولین شهربادرصدهای متفاوت ،(که البته سهم شادروان زارعی قنواتی  که هم درپست فرمانداری وهم 8سال نمایندگی مردم منصوریه رایاری نمودندازهمه بیشتربوده است.امیدوارم خداوندمتعال این خدمات صادقانه راجزءصالحات باقیات آنمرحوم محسوب فرمایند.)دراین پیشرفتهانقش داشته اند.انسانهای کم توقع وبزرگی چه درشوراهای مختلف (شورای آب،شورای بهداشتی،هیئت واگذاری زمین به ادارات دولتی،هیئت امنای ساخت دستان ودبیرستان و...)وچه به صورت گم نام درطی آن  ادوارمختلف بابنده همکاری داشته اندکه اگرغیرازاین بودهرگزکاری پیش نمیرفت.حال اگردربین این عزیزان که شایدبه صدنفربرسند.یک نفربگویدبنده درتمام آن سالهایک ریال ازدولت ویا مردم پولی دریافت نموده ام  بنده هرچه درتمام عمرم حرف زده ام دروغ گفته ام.هیچ طرح وامتیازدولتی هم نگرفته ام .اگردریکی ازادارات بهبهان یاهرشهردیگری ازکشورتاییدکردندکه بنده طرحی گرفته ام بازهم آنها راست میگویندوبنده دروغ.

حال سزاواراست باتمام این ازخودگذشتگیهای مردم منصوریه،تحمل هزینه های سنگین مادی،معنوی وجانی حتی آن حق وحقوق پذیرفته شده هم نادیده گرفته شود؟

/ 10 نظر / 20 بازدید
نسیم

من همیشه پیگیر وبلاگتون هستم این اولین نظر من تو وبلاگ شماست واقعا وبلاگ بی نظیری داری . خوشحال میشم به سایت کتاب من هم سر بزنید http://www.booroog.ir/category/articles/

zamani

با سلام استاد بهمن پور عزیز به نظر بنده {که اگه برای هیچ کس مهم نباشه واسه خودم مهمه} مهم اینه که وجدان آدم راحت باشه و شب راحت بتونه بخوابه حرف های مردم حتی وجهه عمومی واسه آدمی که کارش درسته اهمیتی نداره .تاریخ قضاوت میکنه . همین که موفق هستی نشانه درستی کار جنابعالی است . زمانی

ريش سفيد

با سلام اقا بهمن پور عزيز برهيچ يك از مردم منصوريه وفاداري و زحمات شما پوشيده نيست و اينكه چطور شما از استاندار وقت اقاي مقيمي چنين امتيازاتي را براي منصوريه گرفتين هم زحمات شما و هم دهدار ان وقت اقاي محمدي ولي متاسفانه افرادي هستن كه ميخواهند پا رو زحمات شما گذاشته و از جاهليت خودشان فيض برده و فكر ميكنن كه اين حرف احاد مردم است ،ولي فكر وذكر احاد مردم منصوريه امسال شما هستين كه بدون هيچ چشم داشتي وحتي ريالي عمر خود را براي سرافرازي منصوريه گذاشته ايد چه بسا كه تمام مردم شما را به خوبي ياد ميكنن نه به باد رفتن !!! من چنين افرادي راميبينم كه چطور دارن جولان ميزنن بهمين خاطر اين چند سالي كه به وبلاگ شما سر ميزنم اسم خود را ريش سفيد گذاشتم،ازدست چنين ريش سياهان جاهلي كه بجاي ريش سفيدان تصميم ميگيرند . پس به اميد خداماه پشت ابر نميماند و رو همشان سياه خواهد شد

یاور

سلام استاد بهمن پور خسته نباشید. آقای بهمن پور بنده شما رو لینک کردم . شما هم وب من رو با عنوان عکس ها و ترانه های بهبهان لینک کنید. مرسی یا حق

علی

با سلام ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر به شما برادر بزرگوار منصوریه ای تبریک عرض میکنم. اقای بهمن پور حضرت علی می فرمایند کسی که در دوران زندگی مخالف نداشته باشه منافقه. به نظر بنده اینکه عده ای قصد تخریب کردن شمارو دارند جای خوشحالی داره چون با این کار اونا نمیتونن شمارو در چشم ما مردم منصوریه بد جلوه دهند بلکه خودشون رو تخریب می کنند.با این کارا فقط میخوان کارای خودشون رو بپوشونند. چیزی که مردم در سالهای اخیر شاهد اون بودن هیچ رنگ و بویی از پیشرفت منصوریه نداره .ای کاش این افراد بان و کارنامشون رو به مردم نشون بدن ، کارنامه مشروط شدنشون

معتمد

باسلام : آقای بهمن پور خدمات شما درشهرکنونی منصوریه نمایان است وچشمگیر اگرکسی انکار کند چشم بصیرت ندارد درموردجزیره منصوریه هم ازنظرمن بسیار درست گفته اید

معتمد

باسلام : آقای بهمن پور خدمات شما درشهرکنونی منصوریه نمایان است وچشمگیر اگرکسی انکار کند چشم بصیرت ندارد درموردجزیره منصوریه هم ازنظرمن بسیار درست گفته اید

معتمد

سلام آقای بهمن پور همیشه یک سوال ذهنم رو به خودش مشغول میکنه البته درقالب یه سواله وجوابش خیلی باید طولانی باشه باعرض معذرت :شما هایی که ازمنصوریه به بهبهان عظیمت نموده اید وساکن شهربهبهان هستید برای چه در خیر وشرمنصوریه دخالت ویا اظهارنظر مینمایید اگر منصوریه برایتان مهم بود وخوب چرا رفتید حالا که رفته اید بگزارید خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند ودرامور منصوریه خواهشن دخالت ننمایید

معتمد

آقای بهمن پور البته بنده و همان هزار همشهری در انتخابات های گذشته کاملا" به این راز مهم دست پیدا نمودیم که هم دوش هر کاندیدی برای رای به منصوریه میائی آن کاندید مورد استقبال بی شائبه ی مردم منصوریه قرار می گیرد ! حتما" کارخانه رب کم بود بدنبال کارخانه سوسیس سازی می باشی .

کارخانه رب گوجه فرنگی

ازگوجه ها چه خبر آقای ریش زرد؟