ماجرای وقف اراضی منصوریه

 

زردآلوی منحصربه فردمنصوریه اولین میوه ای که اردیبهشت ماه به بازارمآید

 ماجرای وقف املاک منصوریه موضوعی است که بیش از 30 سال است ذهن مرابه خودمشغول کرده.درحدود15 سالی که به صورت افتخاری درمنصوریه خدمت مینمودم بارها به فکر حل این موضوع هم افتادم.اما آنروزها اولویت آب آشامیدنی،کمبودفضای آموزشی خصوصا دبیرستان دخترانه،بهداشت و....بود.البته ازمسئله اوقاف هم غافل نبودیم.تاجایی که به وسیله برادرعزیزم جناب دکتروکیلی بارئیس وقت حج واوقاف کشورارتباط برقرارکردیم وایشان برای رفع مشکل قول همکاری دادند.ازاینروجلسه ای درحضوردکتربا ریش سفیدان جهت اعزام چندنفربه تهران تشکیل دادیم که نیمه کاره رهاشد.البته سنت حسنه وقف اگربراساس تعالیم عالیه اسلامی باشدواهداف واقف خداپسندانه وجاری باشدکه رعایت مفادآن بایدنصب العین همه درتمام اعصارباشد.اما اگرمثل آنکه بیش از صدسال است درمنصوریه به نام امام حسین(ع)وبه کام دیگران است ومانع توسعه ورونق اقتصادی منطقه گرددبایدبااستعانت ازمحضرعلمای اعلام ودولت خدمت گذاربابازنگری ازاصل وقف نامه وواقف آن که ازطرف دولت والی بوده درصورتیکه طبق شرایط وقف به نقل ا زسایت مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان اموراقتصادی ودارایی استان خوزستان واقف بایدمالک موقوفه باشدوایشان حق وقف نمودن ملک مردم رانداشته.ماوقتی به شخصیت واقفان درتاریخ نگاه میکنیم افرادزیاری را میبینیم که خالصانه اموال خودراوقف کرده اند.درراس آنها حضرت علی (ع)است که چاه های حفرشده به دست خودوباغاتش راوقف نموده که هنوز مورداستفاده عموم قرار میگیرند.بنده انشاءالله درادامه مطلب بااستفاده ازمتن وقف نامه واینکه اصلا این دانگ وقفی طی سندی یک دانگی به مردم منصوریه فروخته شده ومبلغ آنرا اداره اوقاف دریافت نموده وپس ازتغییر قانون هم هرگز آنرا برگشت نداده بیشتر توضیح خواهم داد.

/ 2 نظر / 2 بازدید
سید ساسان منصوری طباطبایی

بسمه تعالی سید ساسان منصوری طباطبایی (محقق و پژوهشگر تاریخ) سه شنبه ۱۴دی ۱۳۸۹ آقای بهمن پور شما که مطالب را نوشته اید چگونه بیش از ۳٠ سال است که ماجرای وقف املاک منصوریه به قول خودتان موضوعی است که ذهن شما را به خود مشغول کرده حال آن که متولد ۱۳٧٠ هستید. این چه دروغ بزرگی است که گفته اید بیش از صد سال است در منصوریه به نام امام حسین (ع)و به کام دیگران است شما که تاریخ بهبهان و تاریخ سلسله ی سادات طباطبایی این شهر را نمی دانید و از تاریخ درخشان و مردمی بزرگان سلسله ی سادات طباطبایی که برگزار کنندگان عزاداری امام حسین علیه السلام بوده اند اطلاع نداریدچگونه به دروغ نظر می دهید؟و به سادات بزرگوار تهمت روا می دارید،فکر می کنم یک بچه هم متوجه می شود که والی (حاکم) بودن واقف و این که ملک شرعی شخصی خود را وقف نموده دو موضوع کاملاً جداگانه هستند. (ادامه ی مطلب در نظر شماره ی 2)

سید ساسان منصوری طباطبایی

(ادامه ی مطلب شماره ی 1) این که نوشته اید حق وقف نمودن ملک مردم را نداشته !!! در تمام عمرم دروغی به این بزرگی نشنیده بودم تهمت و دروغتان تاریخی است با توجه به این که تمامی جزئیات خرید اراضی (نام اراضی،نام فروشندگان،تاریخ فروش و مبالغ آن)توسط میرزا منصور خان طباطبایی بهبهانی، که رقبات موقوفه ی منصوریه ی بهبهان را تشکیل داده اند به صورت طوماری در دست است؛ برخی از اراضی را نیز از قبل در مالکیت شرعی شخصی خود داشته و بعضی نیز حسب المصالحه و مواهبه به مالکیت شرعی شخصی وی در آمده بود، هنگامی که مالکیت شرعی قطعی شد صیغه ی وقف بر آنها جاری گردید و موقوفه تشکیل شد. مشروح مطالب را به ریاست محترم اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهبهان نوشته ام و رونوشت آن را نیز در اختیار ریاست محترم اداره ی اوقاف و امور خیریه ی شهرستان بهبهان و مدیریت محترم بنیاد خیریه ی حاج محمد جعفر بهبهانیان گذاشته ام.