شورای منتخب مردم شهرمنصوریه

منتخبان مردم منصوریه برای شورای اسلامی چهارم درشهرمان

ا- آقای محمودموحد2-آقای مهندس مصطفی آرمین 3-خانم کبری مهنایی4-آقای نگهداردامنگیر5-آقای دانیال علی زاده.آقای مهندس علی طیبی نژادعلی البدل

ضمن آرزوی موفقیت برای این عزیزان امیدوارم  ازدیگرکاندیداهای محترم وبرنامه هایشان برای پیشرفت شهرمان کمک بگیرند.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
احمدی

شهردار منصوریه میبایست زادگاهش منصوریه باشد تا بداند منصوریه یعنی چه؟نه یک نفر را از بهبهون(ضد لر) به شورا تحمیل کنند

کبیری

سلام ترا بخدا به شورای شهر منصوریه بفرمایید زیر بار انتخاب اجباری اقای ......(بهبهونی)بعنوان شهردارمنصوریه نرویدویک منصوریه ای را بعنوان شهردارانتخاب کنید(مثلا قیصری معاونت اسبق فرمانداربهبهون)