سال نومبارک

سال نو مبارک
نویسنده: irajali bahmanpour |موضوع: --- | بازدیدها: 0 | تاریخ ارسال: امروز, 00:29
سال نو مبارک
عیدنوروزاین سندمحکم تاریخی که حکایت ازنبوغ علمی نیاکان ماایرانیان داردوفرصتی مناسب برای تغیرات مثبت همزمان باطبیعت دراختیارانسانها قرارمیدهد.
تاجایی که سازمان ملل برای معرفی اثرات مثبت آن برروح وروان انسانهاآنرابه رسمیت شناخت،برهمشهریان منصوریه ای ودیگرهم وطنان مبارکباد.
بزودی مروری برتحولات سال 88وچشم اندازسال 89درمنصوریه خواهم داشت.
/ 12 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بیت الله

ایرج جان خوت ای وبلاگ سی چنته سالی یه بار چی نیزنی منش

x

بازم صد ایول به حمت آقای بهمن پور که همین مطالب رو هم میزنه.به نظر من جناب بیت الله تو اگه میتونی خودت یه کاری بکن(البته مطمئنم که عرضشو نداری)

حمید

بیت الله منم با x موافقم تو خودت که ادعات میشه ،اگه میتونی یه کاری کن

ترانه

باسلام می شه درباره جاده منصوریه که هیچ وقت درست نمی شه بنویسید البته بهتر چون تاتقی به توقی می خوره گنگستره ها می ریزن و مردم بی دفاع رو می گیرن زیر سنگ وتفنگ

اقای بهمن پور یا وبلاگتو تعطیل کن یا زود به زود اپش کن

بیت الله

اره جون عمتون همتون ترانه .x.حمید یه نفرین صاحب وبلاگ رو میگم. اخه چطوری میشه وبلاگی که سالی یه بار کسی بهش نظر نمیده یا از ترس نظر بد نظر سنجی رو غیر فعال میکنه یهو این همه نظر بدن درضمن جنابx همت رو اینطوری مینویسن

x

بیت الله جون اولا که سخت در اشتباهی ٰآقای بهمن پور اگه بخواد جواب شما رو بده فکر نکنم مشکلی باشه که بخواد با اسم خودش نظر بدهٰ.تو هم بجای این حرفا به فکر روستاتون باش که بجای پیشرفت هرروز داره پس رفت میکنه(البته جای تعجب هم نداره تا وقتی که شما و امثال شما باشیدٰاونم با این طرز فکر)

ه

ه

بهمن پور

خدمت همه دوستان اعم ازموافق ومخالف سلام عرض میکنم. حضورشما با نظرات متنوع وظیفه بنده راسنگین ترنموده .اگرآقابیت الله شک دارندبه آرشیووبلاگ نگاهی کنند.خواهنددیدکه بنده هیچ وقت درپی بازارگرمی نبوده ام.دوستان مردم منطقه باتوجه به درگیریهای ماههای گذشته بادیدمنفی به مانگاه میکنندحال اگردرنظراتمان ازچنین ادبیاتی سخیف استفاده کنیم این ذهنیت راتقویت خواهدنمودکه منصوریه ازنظرفرهنگی آمادگی ارتقاءبه شهرراندارد.هرچندبنده درمجامع وجلسات مختلف علت این اتفاقات رانبودن امکانات رفاهی،ورزشی ،اشتغالزایی و...معرفی مینمایم .پس دوستان سعی کنندازواژگان مناسب حتی برای ابراز مخالفت استفاده نمایید. دررابطه بابه روزنبودن وبلاگ حق بادوست دیگرمان است.حتماتلاش خودم رامینمایم. موضوع طولانی شدن تعریض جاده منصوریه هم گلایه یکی دیگرازدوستان است .طی دوماه گذشته بنده سه باردراین رابطه باآقای فرماندارصحبت نموده وخطرات وتلفات سالهای گذشته رایادآوری نموده ام.نظرایشان دراین باره مثبت است وقصددارندخسارات وارده به باغداران رانیز جبران نمایند. البته پیشنهادمن ساخت جاده جدید به جای نهرمتروکه منتهی به جاده سیمان بود که هم به کسی خسارت واردنشودوهم