تجمع اعتراض آمیز عده ای ازمردم منصوریه درفرمانداری بهبهان

امسال باآغاز فصل زودهنگام گرما مدیریت ابیاری مارون با تصمیمی مشکوک آب نهر قدیمی منصوریه را که باید به علت کمبود برق وعدم نیاز این کانال به پمپاژ،بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت به بهانه بهینه سازی قطع نمودواز ماهها قبل اب بیش از هزار هکتار باغات منصوریه رابدون اعمال مدیریت به نوعی تصنعی جیره بندی کرد.تا اینکه مدتی است همان یکی دوروزآب غیر مکفی در هفته را هم قطع کرده اند.که تحقیقا لطمات جبران ناپذیری به منابع تامین کننده معاش جمع کثیری از اهالی منصوریه زده اند.ازاین رو  عده ای از باغداران به نیابت از مردم منصوریه که این میراث با ارزش را نسل اندرنسلتاکنون حفظ کرده ونابودی انرا نابودی خود میدانندجهت استمداد ازمسوولین به فرمانداری مراجعه نموده اند که ظاهرا به چهارنفر از آنها اجازه ملاقات داده میشود وگویا فرماندارمحترم قول مساعد داده اند.امروزوقتی بادونفر ازباغداران که ماتم گرفته شاهدپژمرده شدن درختانی که مثل فرزندان خود دوستشان میدارند صحبت میکردم آقای یدالله گندمان با قلبی پاک غصه درختان خود را فراموش کرده ومیگفت:دلم برای این بلبلان ودیگرپردگان کباب میشود.می آیند روی جوی آبشخورهمیشگی تا آب نیست سرگردان میشوند.آقای علی ایمانی با فروتنی خاص مردم صبورمنصوریه می گفت:همراه معترضین بودم ولی وقتی یکی ازکارمندان آمدوگفت با توجه به موقعیت کشورتجمع صورت خوشی ندارد رفتیم و قرار شد 4 نفربا فرماندارملاقات کنند.این درحالی است که قنات تاریخی منصوریه با مهندسی حیرت انگیزش بیش از1600سال قدمت دارد.قنات آبیاری که آب چندین هزارهکتارزمین را برای کشت بهاره وپاییزه مردم منصوریه و بهبهان وبرنجکاری راتامین می نمود و تاچند دهه پیش آب شرب مردم بهبهان را هم تامین میکرد ونیاز به هیچ برق ونگهداری خاصی نداشت را ناشیانه متروکه کردند.حالا کانالها را باپمپهای غول پیکر باهزینه بالا و برق فشارقوی جای گزین آنها نموده اند .لذا هم دولت را دچار دردسر کرده اند وهم با مدیرت غلط باغات را خشکانده اند.بدیهی است چنانچه مسوولین ونماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی جهت رفع این معضل اقدام عاجل ننمایند وخسارت حاصله راجبران نکنند. باغات منصوریه که ازسرمایه های ملی مملکت اسلامی هستند درمعرض نابودی قرار خواهند گرفت که در آانصورت همگان باید در برابر قانون پاسخگو باشند.امیدوارم با درایت و دلسوزی مدیران محترم جبران مافات گردد تا هرگز شاهد خسارت به محرومترین،زحمتکش ترین وموثرترین تامین کنندگان مایحتاج جامعه نباشیم.     انشاالله

/ 3 نظر / 2 بازدید
محمد

از شما بخاطر زحماتتون متشکرم